Kolejna kadencja w Podlaskiej Sieci Pozarządowej

Kolejna kadencja w Podlaskiej Sieci Pozarządowej

27 maja w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych połączone z wyborami do Podlaskiej Sieci Pozarządowej. Współorganizatorami spotkania były: Podlaska Sieć Pozarządowa, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim i Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach. 

Na kolejne 4 lata delegatkami powiatu zostały jednogłośnie wybrane: Jolanta Sobesiuk (Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach) i Katarzyna Kamecka – Lach (Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”).

W drugiej części spotkania odbyło się szkolenie dotyczące obowiązków sprawozdawczych wobec różnych instytucji (US, ZUS, KRS, GUS). Ponadto był czas na podjęcie dyskusji wokół potrzeb i problemów organizacji. Zrodziło się kilka konkretnych pomysłów, np. odnośnie tego jak działalność organizacji lepiej prezentować otoczeniu, pojawił się pomysł zorganizowania wspólnego wydarzenia, zwłaszcza z myślą o organizacjach wiejskich.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją i zdjęciami w mediach:

Artykuł na Podlasie24.pl

Artykuł w serwisie Powiatu Siemiatyckiego

Wywiad radiowy z delegatkami w Radio Podlasie