LOKALNE SPOTKANIE BRANŻOWE: WOLONTARIAT W DZIAŁANIACH CHARYTATYWNYCH

LOKALNE SPOTKANIE BRANŻOWE: WOLONTARIAT W DZIAŁANIACH CHARYTATYWNYCH

Termin: 4 kwietnia (wtorek) 2023 r., start godz. 16.00

 Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kazimierzowska 14, Bielsk Podlaski.

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT oraz Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” serdecznie zapraszają na lokalne spotkanie branżowe dotyczące angażowania wolontariuszy do akcji i długofalowych działań charytatywnych. 

Spotkanie skierowane jest do liderów organizacji i instytucji zajmujących się działaniami charytatywnymi, czyli organizujących zbiórki finansowe i rzeczowe, charytatywne biegi, koncerty i inne wydarzenia, którym towarzyszy cel charytatywny. Zapraszamy osoby z doświadczeniem, jak również i te, które dopiero chcą wprowadzić wolontariat w organizacji/instytucji. Aby wziąć udział w spotkaniu należy być zarejestrowanym/-ą w Systemie Obsługi Wolontariatu.  

Temat i cel spotkania: Wolontariusz zaangażowany w akcję charytatywną kojarzy się zwykle wyłącznie z człowiekiem zbierającym datki do puszki. Podczas spotkania porozmawiamy jak inaczej wolontariusz może też wesprzeć wydarzenie czy zbiórkę (np. poprzez promocję, pomoc logistyczną czy kompetencyjną) i tym samym pomóc w zebraniu większej ilości środków na ważny cel charytatywny. Będzie okazja do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń. Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja Korpusu Solidarności oraz Systemu Obsługi Wolontariatu (SOW).

Prowadząca: Katarzyna Kamecka-Lach – doświadczona animatorka i trenerka. Inicjatorka i koordynatorka PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu, które skupia wolontariuszy z Subregionu Bielskiego. Prezeska Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie” oraz Spółdzielni Socjalnej „Esskapada”.

Organizatorzy oferują: bezpłatne atrakcyjne spotkanie i poczęstunek.

Zgłoszenia: Zgłoszenia telefoniczne, kom. +48 600 881 572 lub +48 501 838 987.

Spotkanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.

Fot. pxhere.com