O Nas

Wychodzimy ludziom naprzeciw

Działamy po to, aby ludzie byli równo traktowani i czuli się potrzebni, bez względu na to kim są, jak wyglądają, czy są sprawni, gdzie mieszkają. Osoby niewidome, na wózku zachęcamy do wyjścia z domu. Pomagamy zakładać stowarzyszenia i spółdzielnie, a te prowadzą przedszkola, organizują koncerty na wsi, przyciągają turystów. Ludzie znajdują pracę. Pilnujemy, aby  samorządy służyły mieszkańcom i sensownie wydawały pieniądze. Dbamy o to, aby osoba na wózku mogła dotrzeć do biblioteki, lekarza, na lokalny festyn. Interweniujemy w urzędach, udzielamy setek porad, organizujemy dziesiątki szkoleń i debat. Dzięki nam osoby z niepełnosprawnościami zostają  wolontariuszami, a wielu z nich podejmuje także pracę zawodową.

GŁÓWNE OBSZARY NASZEJ AKTYWNOŚCI:
1)     Niepełnosprawność – udowadniamy, że to nie koniec świata, a bywa że jest z nią związana supermoc!
2)     Wolontariat, społeczeństwo obywatelskie – budujemy społeczeństwo ludzi otwartych, angażujących się w sprawy dotyczące wsi/miasta, kraju, Europy, świata.
3) Równość praw – pilnujemy, aby prawa ludzi nie były łamane, obojętnie kim są.
4)     Ekonomia społeczna – zachęcamy do łączenia pracy zawodowej z aktywnością społeczną, tworzymy miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami i długotrwale bezrobotnych.

5) Środowisko naturalne – dbamy o klimat, bioróżnorodność, czystość otoczenia.


NASZE WARTOŚCI:

  • aktywne postawy
  • otwartość
  • wspólnota/dobro wspólne
  • solidarność
  • przejrzystość
  • odpowiedzialność

CO NAS WYRÓŻNIA?

  • Zmiany zaczynamy od siebie i swojego najbliższego otoczenia
  • Chętnie podejmujemy trudne wyzwania
  • Szukamy sposobów, gdy inni szukają wymówek


STATUT STOWARZYSZENIA

Pobierz plik: statut_CNW_2019


ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Katarzyna Kamecka-Lach (prezes)
Adam Kamecki-Lach (wicepezes)
Piotr Wojdat (członek)


KOMISJA REWIZYJNA:

Aneta Ostrowska
Jerzy Silwestrowicz


SPRAWOZDANIA:

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za 2018 rok, pobierz plik: SPRAWOZDANIE_MERYTORYCZNE_ZA_2018_CNW

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za 2019 rok, pobierz plik: CnW_Sprawozdanie_2019

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za 2020 rok, pobierz plik: CnW_sprawozdanie2020_www