PSS Podaj Dalej

PODSTAWOWE INFORMACJE O SIECI I O PROJEKCIE

Projekt „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa”  jest po to, aby skuteczniej nieść pomoc wszystkim, którzy z różnych powodów jej potrzebują. Pomysł na stworzenie takiej Sieci zrodził się podczas pierwszej fali epidemii Covid-19 (wiosną 2020). Postanowiliśmy zagospodarować tę niezwykłą energię i chęć niesienia pomocy, która spontanicznie w tak wielu z nas się wówczas pojawiła. Poprzez różnego rodzaju wsparcie, tworzymy lokalnym organizacjom, grupom nieformalnym, samorządom, liderom, młodzieży szkolnej, mieszkańcom Subregionu Bielskiego przestrzeń do samoorganizacji i współpracy. Projekt ma też charakter interwencyjny, gdyż wspólne działania służą odbudowaniu relacji i więzi społecznych  utraconych na skutek wielomiesięcznej izolacji oraz zdalnej nauki.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2021 – czerwiec 2023.

Realizator: Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”

Miejsce realizacji projektu: Subregion Bielski, tzn. powiaty: siemiatycki, bielski i hajnowski

Na realizację projektu „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa”  otrzymaliśmy dofinansowanie (wygraliśmy konkurs ze świetnym wynikiem!) z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatywy Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

JAKIE DZIAŁANIA REALIZUJEMY?

  • Zawiązujemy Podlaską Sieć Samopomocową „Podaj Dalej” (PSS Podaj Dalej) i zapraszamy do niej organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy pomocowe
  • Szkolimy liderów i liderki w ramach programu „Lider Samopomocy”
  • Wspieramy i sieciujemy szkolne koła wolontariatu – rozwijamy Forum Szkolnych Koordynatorów Wolontariatu oraz animujemy nowe ciekawe akcje wolontarystyczne
  • Prowadzimy lekcje obywatelskie w szkołach
  • Rozwijamy wolontariat kompetencyjny seniorów i osób z niepełnosprawnościami – program „Giełda Talentów” pozwala promować i upowszechniać unikalne umiejętności
  • Animujemy międzysektorowe lokalne koalicje współpracy pomocowej
  • Pomagamy samorządom rozwijać współpracę z wolontariuszami
  • W 2023 r. zorganizujemy duże wydarzenie – Forum Pomocowe.

KOGO ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?

– Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które realizują działania pomocowe lub dopiero zamierzają je podjąć;

– Liderki i liderów z organizacji i grup samopomocowych;

– Koordynatorów i koordynatorki szkolnych kół/klubów wolontariatu (szkoły podstawowe i średnie, w tym specjalne);

– Wolontariuszki i wolontariuszy ze szkolnych kół wolontariatu;

–  Uczniów i uczennice 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz ze szkół średnich;

– Seniorki i seniorów (w wieku 60+)

– Osoby z niepełnosprawnościami;

– Szkoły podstawowe, szkoły średnie, szkoły specjalne z terenu Subregionu Bielskiego;

– Lokalne samorządy i jednostki samorządowe;

– Mieszkańców i mieszkanki Subregionu Bielskiego, wszystkich zainteresowanych wolontariatem i niesieniem pomocy.

 

MASZ PYTANIA? NASZ PROJEKTOWY ZESPÓŁ CHĘTNIE POMOŻE:

Kasia Kamecka-Lach, kierownik projektu, tel. 600881572, kamecka.lach@gmail.com

Beata Małkińska, koordynatorka samopomocy w PSS Podaj Dalej, tel. 501774675, beatamalkinska989@gmail.com

Marlena Niewińska, wolontariuszka – asystentka koordynatorki samopomocy w PSS Podaj Dalej, tel. 506762857

Andrzej Zdanowicz i Urszula Bisz-Zdanowicz, program „Giełda Talentów”, tel. 729886639, urszulabisz@gmail.com

Monika Kapłun, dziennikarka NGOtv,  program „Giełda Talentów”, monik24_82@o2.pl

Adam Kamecki-Lach, wsparcie informatyczne i medialne, moderator Forum Szkolnych Koordynatorów Wolontariatu, tel. 660463410, adam@centrumnawschodzie.pl

 

ZOBACZ CO SŁYCHAĆ W PROJEKCIE:

Kolejny pomocowy rok PSS Podaj Dalej

Komu pomogli młodzi wolontariusze ze szkolnych kół wolontariatu?

Bohaterowie Giełdy Talentów dzielą się swoją pasją (relacje z pierwszych warsztatów)

Poznajcie kolejnych bohaterów Giełdy Talentów!

Efekt synergii, czyli opowieść o lokalnych koalicjach pomocowych

Koordynatorzy szkolnego wolontariatu współpracują ze sobą już ponad rok!

Za nami pierwsze lekcje aktywności obywatelskiej

„Pewnego razu w naszej gminie…” czyli pełne przygód lekcje aktywności obywatelskiej. Zapraszamy szkoły, biblioteki, ośrodki kultury i inne placówki!

Rusza akcja Mikołajkowy Wolontariat 2022!

„Nic o Was bez Was”- w kilku językach o wspólnych sprawach (spotkanie PSS Podaj Dalej)

PSS Podaj Dalej dla Ukrainy

Forum Szkolnych Koordynatorów Wolontariatu już działa!

Pomoc dla Rahima

Poznajcie pierwszych bohaterów „Giełdy Talentów”!

Młodzi wolontariusze pamiętali o mieszkańcach DPS-ów

PODAJ DALEJ – ruszyła Podlaska Sieć Samopomocowa!

Szkolni wolontariusze przygotowali świąteczną niespodziankę dzieciom z niepełnosprawnościami

Podróż w poszukiwaniu potencjałów i zasobów („Lider Samopomocy”)

Jak mówić, przemawiać, i… czerpać z tego przyjemność?

Jesteś koordynatorem szkolnego wolontariatu? Dołącz do Forum!

Zgłoś się do Giełdy Talentów!

Dołącz do PSS Podaj Dalej! TRWA NABÓR!

PSS Podaj Dalej – RUSZAMY!