SamoSprawni

SamoSprawni

SamoSprawni

Projekt „PełnoAktywni-SamoSprawni” jest po to, aby osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny odkryły w sobie sprawczość i skutecznie upominały się o równe prawa.

Projekt  realizowany jest w okresie: styczeń 2021 – czerwiec 2022. W tym czasie spośród osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów przygotujemy grupę samorzeczników (self-adwokatów), którzy będą występować w urzędach,  mediach, na każdym forum. Ich działania wesprą lokalni sojusznicy (organizacje, instytucje, osoby prywatne). Samorzecznicy razem z młodzieżą przeprowadzą wiele akcji społecznych (happeningi, gry, działania artystyczne, itp.). Uruchomimy telewizję internetową, która nagłośni działania SamoSprawnych. Zapraszamy na stronę Projektu:  www.samosprawni.centrumnawschodzie.pl

Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele –Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG