Seminarium „ABC wolontariatu w administracji publicznej” (Siemiatycze, 12 czerwca 2015)

Home / Uncategorized / Seminarium „ABC wolontariatu w administracji publicznej” (Siemiatycze, 12 czerwca 2015)
Seminarium „ABC wolontariatu w administracji publicznej” (Siemiatycze, 12 czerwca 2015)

Starosta Powiatu Siemiatyckiego oraz Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT (lider projektu) i Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” (subregionalny partner projektu) serdecznie zapraszają przedstawicieli organów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych (włodarzy samorządowych, radnych, pracowników urzędów gmin, szkół, przedszkoli, uczelni, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej, bibliotek, domów kultury, ośrodków zdrowia, muzeów) do udziału w seminarium „ABC wolontariatu w administracji publicznej”, które odbędzie się w dniu 12 czerwca  2015 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach (ul. Leg. Piłsudskiego 3 ).

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej. W związku z tym, chcąc poszerzyć wiedzę o wolontariacie oraz zachęcić przedstawicieli administracji publicznej do współpracy z wolontariuszami zaproszenie kierujemy przede wszystkim do przedstawicieli urzędów i instytucji, które współpracują lub planują rozpocząć współpracę z wolontariuszami. W szczególności zależy nam na udziale osób koordynujących lub mających zamiar koordynować pracę wolontariuszy w swych placówkach.

Program seminarium:

  • powitanie, prezentacja instytucji oraz uczestników,
  • podstawy prawne i praktyczne aspekty współpracy z wolontariuszami,
  • wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk w zakresie wykorzystania potencjału wolontariatu,
  • sprawy różne, w tym informacja o konferencji w Białymstoku (15.06.2015 r.) pt. „Wolontariat w woj. podlaskim”.

Spotkanie jest bezpłatne. Moderatorem spotkania będzie Katarzyna Kamecka-Lach – kooordynatorka „Podlaskiej Sieci Wolontariatu” w subregionie bielskim.

Prosimy o potwierdzenie udziału pod nr tel. 600 881 572 lub e-mail: kamecka.lach@scnw.pl

 

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk w partnerstwie z Fundacją Centrum Inicjatyw na rzecz Społeczeństwa z Białegostoku, Stowarzyszeniem „Centrum na Wschodzie” z Osmoli i Fundacją Leonardo z Łomży.