ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE LOKALNEJ KOALICJI WOLONTARIATU

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE LOKALNEJ KOALICJI WOLONTARIATU

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT oraz Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” serdecznie zapraszają na spotkanie lokalnej koalicji wolontariatu powołanej w celu rozwoju wolontariatu w środowisku lokalnym (Subregion Bielski).

Zapraszamy osoby, które zajmują się współpracą z wolontariuszami w swoich organizacjach, instytucjach, szkołach. Zapraszamy także przedstawicieli podmiotów, które dopiero planują nawiązanie współpracy z wolontariuszami i chcą dowiedzieć się jak budować współpracę w lokalnym środowisku wokół wspólnych akcji i działań pomocowych. 

KOORDYNATORZY WOLONTARIATU KORPUSU SOLIDARNOŚCI SZKOLILI SIĘ W OSMOLI

KOORDYNATORZY WOLONTARIATU KORPUSU SOLIDARNOŚCI SZKOLILI SIĘ W OSMOLI

Szkolenie podstawowe dla koordynatorów wolontariatu było okazją do zdobycia nowej wiedzy oraz zaplanowania działań z wolontariuszami na okres powakacyjny. W szkoleniu 17 sierpnia 2022 wzięli udział koordynatorzy z 3 powiatów: bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. Spotkaliśmy się w uroczej Pustelni Sękalik w Osmoli, w zabytkowym gospodarstwie, w środku lasu.

„Własnym Głosem 2022” – SamoSprawni gospodarzami bielskiego spotkania o niepełnosprawności (20.06.2022)

„Własnym Głosem 2022” – SamoSprawni gospodarzami bielskiego spotkania o niepełnosprawności (20.06.2022)

W poniedziałek 20 czerwca 2022 r. w Bielskim Domu Kultury spotkały się osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny, lokalne organizacje społeczne, instytucje, samorządy i wszyscy, dla których niepełnosprawność to temat ważny zarówno ze względów osobistych, jak i w kontekście lokalnych spraw oraz kształtowania lokalnych polityk. Pod wspólnym hasłem „Własnym Głosem 2022” odbyło się Forum Samorzeczników oraz V Subregionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnosciami