WARSZTAT KOMUNIKACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ – spotkanie z KORPUSEM SOLIDARNOŚCI

WARSZTAT KOMUNIKACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ – spotkanie z KORPUSEM SOLIDARNOŚCI

Miejsce: Pustelnia Sękalik, Osmola 109, gmina Dziadkowice

Start: 18 grudnia (poniedziałek) 2023 r., godz. 17.00

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT oraz Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” serdecznie zapraszają na warsztat dotyczący komunikacji międzypokoleniowej.

Zapraszamy osoby koordynujące wolontariat w organizacjach, szkołach i instytucjach, które  współpracują, lub chciałyby nawiązać współpracę z wolontariuszami w różnym wieku. Szczególne zaproszenie kierujemy do koordynatorów wolontariatu z terenu Subregionu Bielskiego (powiaty: siemiatycki, bielski, hajnowski). Aby wziąć udział w spotkaniu należy być zarejestrowanym/-ą w Systemie Obsługi Wolontariatu.

Program: Warsztat wprowadzi w tematykę idei wolontariatu międzypokoleniowego, uczącego wzajemnej komunikacji i szacunku pomiędzy pokoleniami oraz dostrzegania bogactwa wynikającego z różnic między pokoleniem seniorów i dzieci/młodzieży. Podejmiemy temat kompetencji kierowania wolontariuszami. Spotkanie posłuży też zaproponowaniu międzypokoleniowych form spędzania wolnego czasu oraz korzystania z dóbr kultury i z rozrywki.

Spotkanie będzie także okazją do nawiązania współpracy i wymiany dobrych praktyk w zakresie wolontariatu międzypokoleniowego. Opowiemy jaką ofertę dla organizatorów wolontariatu ma Program Korpus Solidarności.

Prowadząca: Katarzyna Kamecka-Lach – doświadczona trenerka i animatorka lokalna,  koordynatorka PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu i Podlaskiej Sieci Samopomocowej „Podaj Dalej”, prezeska Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie” .

 Organizatorzy oferują: bezpłatne atrakcyjne spotkanie i poczęstunek.

Zgłoszenia: tel. kom. +48 600 881 572 lub +48 501 838 987.

Spotkanie zorganizowano z finansowym wsparciem NIW – CRSO ze środków Programu Korpus Solidarności.