Warsztaty „Współpraca JST – NGO” (11 lutego oraz 25 lutego 2015)

Home / Uncategorized / Warsztaty „Współpraca JST – NGO” (11 lutego oraz 25 lutego 2015)

Zachęcamy organizacje pozarządowe z terenu powiatu siemiatyckiego do udziału w dwóch spotkaniach warsztatowych dotyczących współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Terminy:

1) 11 lutego 2015 (środa), godz. 8.00 – 16.00

2) 25 lutego 2015 (środa), godz. 8.00 – 16.00

 

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, sala 202

Program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Starostwa

Warsztaty są częścią projektu realizowanego przez Powiat Siemiatycki w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Centrum na Wschodzie”, Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich Wsi Narojki, Stowarzyszeniem „Klub Amazonki”.

Projekt p.n. „Rozszerzenie oferty Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych” realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Oś IV LEADER, ”Małe projekty”.