Wolontariusze znów w działaniu!

Wolontariusze znów w działaniu!

Wolontariusze ze szkolnych kół wolontariatu razem z organizacjami z Podlaskiej Sieci Samopomocowej „Podaj Dalej” realizują dwie  akcje:” Wolontariat Pamięci” oraz „Podlaskie Pomaga”. Obie wpisują się w akcje prowadzone w całym województwie przez CAS Pryzmat, który jest podlaskim partnerem Korpusu Solidarności. Wielu naszych wolontariuszy zresztą jest także wolontariuszami Korpusu Solidarności.

Wolontariat pamięci

W ramach akcji #WolontariatPamięci wolontariusze wyszukali groby bohaterów wojennych i osób zasłużonych dla lokalnej społeczności (np. nauczycieli) oraz inne miejsca pamięci i je uprzątnęli oraz oznaczyli biało-czerwonymi szarfami. Samodzielnie wykonali też stroiki i wieńce i złożyli je w tych ważnych miejscach. Jako pierwsze do akcji przystąpiło Szkolne Koło Wolontariatu działające w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dziadkowicach. Wolontariusze z Dziadkowic zachęcają też inne koła z okolicznych szkół do podobnych działań. Akcja ta ma w gminie Dziadkowice szerszy wymiar historyczny i edukacyjny. Wolontariusze bowiem już w czerwcu 2023 włączyli się w projekt pn. „Moja Babcia Patriotka”, który ma na celu udokumentowanie  jak wyglądała kiedyś gmina Dziadkowice oraz jak ludzie sobie pomagali, zwłaszcza w sytuacji zagrożeń, wojen i kataklizmów. Wolontariusze pomogli zebrać stare zdjęcia i dokumenty z prywatnych archiwów mieszkańców. Przeprowadzili też  filmowe wywiady z najstarszymi mieszkańcami ich gminy. Wspomnienia seniorów zachęciły młodzież do dalszych poszukiwań. Lepiej znają teraz swoich przodków, wojennych bohaterów, ale i patriotów codziennego życia – osoby zasłużone dla lokalnej społeczności.  Kiedy mają już wiedzę o przeszłości, inaczej podchodzą też do takich akcji jak „Wolontariat pamięci”. Miejsca, które uporządkowali i o które dbają kojarzą z konkretnymi ludźmi i wydarzeniami. Młodzi wolontariusze z SP w Dziadkowicach rozwijają swoje historycznej pasje dzięki wsparciu naszego Stowarzyszenia, Lokalnego Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej, Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich w Dziadkowicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziadkowicach. 

Podlaskie pomaga

#PodlaskiePomaga to kolejna odsłona jesienno-zimowych działań pomocowych, realizowanych co roku przez wolontariuszy szkolnych razem z organizacjami z PSS Podaj Dalej. W tym roku akcję rozpoczęliśmy już we wrześniu i postanowiliśmy objąć wsparciem także Hospicjum Proroka Eliasza. Wolontariusze szykują pomoc zarówno dla pacjentów hospicjum stacjonarnego w Makówce (które działa od roku), jak i pacjentów hospicjum domowego. W pierwszej kolejności wykonali kolorowe kartki okolicznościowe dla każdego pacjenta i napisali na nich wiele ciepłych słów wsparcia. Kartki będą dostarczone pacjentom przez personel hospicjum. PSS Podaj Dalej nawiązała współprace z Hospicjum Proroka Eliasza już kilka miesięcy temu. Nakręciliśmy nawet dwa odcinki „Giełdy Talentów” z jego pacjentami. Gościliśmy też pracownika Hospicjum na Podlaskim Forum Pomocowym. Młodzi wolontariusze przygotowują się także do odwiedzenia Hospicjum w Makówce oraz spotkania z dr  Pawłem  Grabowskim. Wolontariusze oprócz wspomnianych kartek, przygotowują też kiermasz charytatywny i zbiórki rzeczowe dla Hospicjum. Już trzeci rok wolontariusze szkolni pomagają w podobny sposób także ZOL w Bacikach Średnich, gdzie mieszkają dzieci z głębokimi niepełnosprawnościami. Także dla nich w tym roku wolontariusze szykują pomoc rzeczową i atrakcje (wspólne zabawy, spotkania).  Rozwinięciem tej akcji w okresie listopad-grudzień będzie nasza coroczna świąteczna akcje pomocowa: „Mikołajkowy Wolontariat 2023”. W ramach tej akcji będzie zbiórka darów rzeczowych, kiermasze charytatywne, robienie stroików, robienie paczek świątecznych i rozwożenie darów, spotkania i kolędowanie z seniorami i osobami z niepełnosprawnościami. Akcja „Mikołajkowy wolontariat”  wpisała się już na stałe w  kalendarz działań PSS Podaj Dalej i zawsze bardzo wspierają ją szkolni wolontariusze, dziękujemy! 

ZOBACZ TEŻ  jak wolontariusze szkolni razem z PSS Podaj Dalej pomagali w 2022 r.

Akcje wolontarystyczne zorganizowano  przy wsparciu z  projektu „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa” , który jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatywy Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.