Zapraszamy na II Subregionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnościami – 20.09.2019, Siemiatycze

Zapraszamy na II Subregionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnościami – 20.09.2019, Siemiatycze

II Subregionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się pod hasłem „AKTYWNI OBYWATELE I OBYWATELKI” .

ZAPRASZAMY: organizacje pozarządowe, samorządy i jednostki samorządowe, nieformalne grupy i osoby działające na rzecz wzmocnienia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, publicznym, politycznym.

GOŚĆ SPECJALNY: swój udział (przez internet) w Konwencie zapowiedziała pani Janina Ochojska.

MIEJSCE I TERMIN: Siemiatycze, Hotel Kresowiak (Grodzieńska 7), piątek 20 września 2019.

ORGANIZATORZY:
Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami
Miasto Siemiatycze
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim
Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”

Miejsce spotkania jest dostępne dla osób mających trudności z poruszaniem się. W razie zgłoszonej potrzeby, zapewnimy tłumacza polskiego języka migowego.

PROGRAM SPOTKANIA:

10:30 – 11:00 Rejestracja gości

11:00 – 11:15 Otwarcie Konwentu Osób z Niepełnosprawnościami

11:15 – 11:45 Artykuł 29 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami: Prawo do udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu politycznym i publicznym

W trakcie sesji połączymy się przez Skype z p. JANINĄ OCHOJSKĄ – założycielką i prezeską Polskiej Akcji Humanitarnej, posłanką do Parlamentu Europejskiego

11:45 – 12:30 W jaki sposób wzmocnić obecność osób z niepełnosprawnościami w życiu politycznym i publicznym regionu?
Praca warsztatowa

12:30 – 13:10 Przerwa kawowa

13:10 – 13:30 Prezentacja wyników pracy warsztatowej

13:30 – 14:00 Dyskusja na tematy zgłaszane przez uczestników Konwentu

Zamknięcie Konwentu i pamiątkowe zdjęcie

14:00 Lunch

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU do dnia 18.09.2019: tel. 600 881 572, kontakt@centrumnawschodzie.pl