ZAPRASZAMY NA LOKALNE SPOTKANIE Z WOLONTARIATEM

ZAPRASZAMY NA LOKALNE SPOTKANIE Z WOLONTARIATEM

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, ul. Kazimierzowska 14

Start: 14 lutego (wtorek) 2023 r., godz. 16.00

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT oraz Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” serdecznie zapraszają na lokalne spotkanie z wolontariatem. Zapraszamy czynnych, doświadczonych koordynatorów wolontariatu i tych, którzy dopiero rozpoczynają współpracę z wolontariuszami w swoich organizacjach, szkołach, instytucjach. Szczególne zaproszenie kierujemy do koordynatorów wolontariatu z terenu Subregionu Bielskiego (powiaty: siemiatycki, bielski, hajnowski). Aby wziąć udział w spotkaniu należy być zarejestrowanym/-ą w Systemie Obsługi Wolontariatu.

Tematyka: Spotkanie posłuży poznaniu się koordynatorów wolontariatu, wymianie doświadczeń, wzajemnemu inspirowaniu, komunikacji, motywowaniu i nawiązywaniu relacji. Tematyka obejmie m.in. następujące zagadnienia: czym jest i jak działa Korpus Solidarności; jakie wartości łączą członków Korpusu Solidarności; na czym polega specyfika wolontariatu z uwzględnieniem wolontariatu długoterminowego; zakres zadań koordynatora wolontariatu; rejestrowanie się w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW); profesjonalną współpracę z wolontariuszami – certyfikat „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” Korpusu Solidarności;  kryteria przyznania certyfikatu.

Spotkanie będzie także okazją do nagrodzenia koordynatorów wolontariatu i kół/klubów wolontariatu, którzy wykazali duże zaangażowanie w akcje i działania prowadzone w  Subregionie Bielskim w 2022 r. Omówimy aktualne potrzeby pomocowe w naszych lokalnych środowiskach i zaplanujemy wspólne działania na 1 kwartał 2023 roku. 

Prowadząca: Katarzyna Kamecka-Lach –koordynatorka PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu, prezeska Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie”, inicjatorka Podlaskiej Sieci Samopomocowej „Podaj Dalej” i Forum Szkolnych Koordynatorów Wolontariatu.

Organizatorzy oferują: bezpłatne atrakcyjne spotkanie i poczęstunek.

Zgłoszenia: tel. kom. +48 600 881 572 lub +48 501 838 987.

Spotkanie zorganizowano z finansowym wsparciem NIW – CRSO ze środków Programu Korpus Solidarności.