Polityka prywatności

Dokument stanowi Politykę Prywatności Stowarzyszenia Centrum na Wschodzie z siedzibą w Osmoli 111, 17-306 Dziadkowice (KRS 0000374937), zwanym dalej Stowarzyszeniem.

Odwiedzając serwis internetowy www.centrumnawschodzie.pl lub jego subdomenach zgadzasz się z zapisami niniejszej polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj Witryny www.centrumnawschodzie.pl.

Zapewniamy jednocześnie, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Waszych danym osobowym i by chronić Waszą prywatność zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

Dane zbierane przez nasze Stowarzyszenie.

Z chwilą wypełnienia formularza zapisu do newslettera w Serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie swoich danych osobowych, obejmujących aktywny adres konta poczty elektronicznej.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, zbierane są dane techniczne, dotyczące Twojej przeglądarki, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego, itp.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, miejsce zamieszkania, telefon, ewentualnie także dane do faktury.

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie – właściciel witryny www.centrumnawschodzie.pl.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

Przetwarzanie Twoich danych pozwala Stowarzyszeniu przesyłać na adres e-mail aktualnych informacji o działalności Stowarzyszenia.

Podanie danych jest dobrowolne.

Prowadząc naszą działalność statutową korzystamy z kontaktów osób, które interesują się naszymi działaniami. Dane osobowe służą nam do:

  • wysyłania zaproszeń do wsparcia i dołączenia do działań
  • konferencji, debat, seminariów, spotkań, wydarzeń.
    przesyłania informacji o wydawanych publikacjach
  • przesyłania informacji o analizach, stanowiskach, konkursach, akcjach i kampaniach
  • wysyłania newslettera
  • wysyłania informacji o możliwości wsparcia Stowarzyszenia darowizną lub 1% podatku.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu obowiązywania udzielonej zgody.

Twoje dane są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Komu udostępniamy Twoje dane

W związku z usługami, jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Stowarzyszenia, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, ale tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług (np. pocztowych, realizacji darowizn).

Informacje handlowe związane z marketingiem produktów własnych i kontrahentów Stowarzyszenia nie są im udostępniane.

Nie są również przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

W naszych działaniach przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i dbamy o ochronę prywatności osób, które powierzyły nam swoje dane.

Podmioty, które mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, mają dostęp wyłącznie w celu realizacji naszego zlecenia w oparciu o umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i nie mogą wykorzystywać udostępnionych im danych do innych celów lub przekazywać ich innym podmiotom. Są też zobowiązane do zachowania poufności i bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych, które zostały im udostępnione.

Zmiany danych osobowych.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.

Możesz dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia, żądać ograniczenia przetwarzania danych oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Stowarzyszenia o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na kontakt@centrumnawschodzie.pl.

W przypadku usunięcia danych osobowych, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

Jak usunąć swoje dane.

Każdemu przysługuje prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Stowarzyszenia, w szczególności za pośrednictwem telefonu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@centrumnawschodzie.pl.

W każdej chwili możesz skontaktować się z Stowarzyszeniem, jeśli nie chcesz otrzymywać od nas kolejnych informacji marketingowych.

Jeśli chcesz zrezygnować z newslettera otrzymywanego mailowo, możesz użyć do tego linku służącego do rezygnacji, umieszczonego w treści każdej naszej wiadomości mailowej, w jej dolnej części.

Możesz żądać całkowitego usunięcia podanych danych osobowych, a Stowarzyszenie zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu Twoich danych z bazy Stowarzyszenia, nie będziemy się mogli z Tobą  kontaktować, ani przesyłać żadnych informacji związanych z naszą działalnością.

Jakie są Twoje prawa.

  • Prawo do uzyskania informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz kopię Twoich danych osobowych.
  • Prawo dostępu do Twoich danych i ich poprawiania (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych lub w związku z dochodzeniem roszczeń).
  • Prawo do żądania przekazania danych, które od Ciebie otrzymaliśmy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadających się do odczytu maszynowego, a także – jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa – przekazania ich innemu administratorowi.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas danych narusza Twoje prawa, prosimy o kontakt. Zawsze staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Przyjaciół.
Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek).

Witryna www.centrumnawschodzie.pl oraz jej subdomenymogą wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze prosimy dostosować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer Stowarzyszenia i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Stowarzyszenia, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.

Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje naszej Witryny mogą przestać być dostępne.

Reklamacje.

Masz prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.

Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Stowarzyszenia: Osmola 111, 17-306 Dziadkowice.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Stowarzyszenie.

Na koniec.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach naszej Witryny.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, możesz skontaktować się ze Stowarzyszeniem, pisząc do nas na nasz adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podane w tym dokumencie lub na naszej Witrynie

Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Tobą a naszym Stowarzyszeniem będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie i nie będą udostępnianie osobom trzecim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.