Subregionalny Węzeł Wsparcia

Subregionalny Węzeł Wsparcia

Subregionalny Węzeł Wsparcia

Integrujemy, doradzamy, szkolimy. Budujemy społeczeństwo ludzi aktywnych.

 

  • Reprezentujemy lokalne organizacje społeczne na forum wojewódzkim w ramach Podlaskiej Sieci Pozarządowej oraz Podlaskiej Sieci Wolontariatu.
  • W ramach Mobilnej Akademii NGO (MANGO) – pomagamy krok po kroku w założeniu stowarzyszenia albo fundacji. Doradzamy już istniejącym organizacjom.
  • Współpracujemy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim. Pomagamy w zakładaniu przedsiębiorstw społecznych, tworzymy miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami i długotrwale bezrobotnych.
  • Tworzymy koalicje ludzi, którym nie jest wszystko jedno. Wspieramy lokalne ruchy prodemokratyczne.
  • Oswajamy mieszkańców wsi i małych miast z tematami, które z pozoru wydają się im odległe, obce, wielkomiejskie – tematy równości praw, niedyskryminacji, poszanowania zasad demokracji.