Edukacja Cyfrowa

Edukacja Cyfrowa

Edukacja Cyfrowa

Zapraszamy na szkolenia komputerowe!

GMINA DZIADKOWICE jest jedną ze 101 gmin uczestniczących w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Nasze Stowarzyszenie jest lokalnym koordynatorem szkoleń.

CEL PROJEKTU: zwiększenie umiejętności korzystania z internetu (w tym z e-usług publicznych) osób, które nie korzystały dotąd z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu (np. nie robią przelewów on-line, nie załatwiają spraw urzędowych przez internet, nie kontaktują się z bliskimi przez skype, itp ).

ZAPRASZAMY NA: bezpłatne szkolenia stacjonarne i kursy e-learningowe. Co istotne, wszystkie szkolenia stacjonarne odbywają się NA TERENIE GMINY DZIADKOWICE!

SZCZEGÓŁY I REKRUTACJA: Katarzyna Kamecka-Lach, tel. 600 881 572, kamecka.lach@gmail.com