Tag: SiećNGO

Dołącz do PSS Podaj Dalej!
Wpis

Dołącz do PSS Podaj Dalej!

Wasza organizacja (stowarzyszenie, fundacja, koło gospodyń wiejskich) prowadzi działania pomocowe lub chciałaby je podjąć? A może razem z przyjaciółmi, sąsiadami, znajomymi tworzycie niesformalizowaną grupę pomocową/samopomocową? Organizujecie akcje pomocowe na terenie Subregionu Bielskiego, tzn. w powiatach: siemiatyckim, bielskim lub hajnowskim? Pomaganie innym to Wasza pasja i chętnie szukacie nowych pomysłów, inspiracji? Lubicie łączyć siły, bo najbardziej...

17 października, 202129 stycznia, 2022by