Komu pomogli młodzi wolontariusze ze szkolnych kół wolontariatu?

Komu pomogli młodzi wolontariusze ze szkolnych kół wolontariatu?

To już kolejny rok, kiedy młodzi wolontariusze ze szkolnych kół wolontariatu współpracujących w Forum Szkolnych Koordynatorów Wolontariatu wespół zespół z organizacjami z Podlaskiej Sieci Samopomocowej „Podaj Dalej” niosą pomoc potrzebującym. Poznaj najważniejsze akcje, w które zaangażowali się szkolni wolontariusze w 2022 roku.