WAKACYJNE SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU

WAKACYJNE SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT oraz Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” serdecznie zapraszają na szkolenie podstawowe dla koordynatorów wolontariatu.

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się współpracą z wolontariuszami w organizacjach, instytucjach, szkołach. Aby wziąć udział należy być zarejestrowanym/-ą w Systemie Obsługi Wolontariatu.  

Termin: 17 sierpnia (środa) 2022 r., godz. 16.00 – 22.00

Miejsce: Pustelnia Sękalik, Osmola 109, 17-306 Dziadkowice

Temat i cel spotkania:  W programie spotkania m.in.: czym jest i jak działa Korpus Solidarności (KS); jakie wartości łączą członków KS; na czym polega specyfika wolontariatu z uwzględnieniem wolontariatu długoterminowego; jak pracować z wolontariuszami; jak przygotować zespół organizacji do współpracy z wolontariuszami; co motywuje wolontariuszy, jak ich nagradzać; jak zgodnie z prawem koordynować wolontariat.

Po szkoleniu uczestnik będzie posiadał umiejętności w zakresie: weryfikacji potrzeb organizacji/instytucji w zakresie wolontariatu; opracowania ogłoszenia rekrutacyjnego; przygotowania porozumienia wolontariackiego; rejestrowania się w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW).

Prowadząca: Katarzyna Kamecka-Lach – doświadczona animatorka i trenerka. Inicjatorka i koordynatorka PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu, które skupia wolontariuszy z Subregionu Bielskiego, w tym osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Prezeska Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie” oraz Spółdzielni Socjalnej „Esskapada”.

Organizatorzy oferują: bezpłatne atrakcyjne spotkanie i poczęstunek przy ognisku.

Zgłoszenia: Zgłoszenia telefoniczne, kom. +48 600 881 572 lub +48 501 838 987.

Spotkanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.