Zakończyliśmy cykl szkoleń w zakresie produkcji ekologicznej z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Zakończyliśmy cykl szkoleń w zakresie produkcji ekologicznej z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

W okresie: marzec – kwiecień 2019 w ramach projektu pt. „Cykl szkoleń w zakresie produkcji ekologicznej z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” w Klimczycach odbyły się 3 szkolenia, w których wzięło udział 9 osób zainteresowanych tematyką ekologii w produkcji warzyw i owoców.

 08.03.2019 r. pt. „Jak przestawić gospodarstwo na produkcję ekologiczną?

Szczegółowe zagadnienia:

– Czy produkcja Eko może być opłacalna?

– Jak uzyskać certyfikat?

30.03.2019 r. pt. „Metodyka uprawy owoców i warzyw ekologicznie”.

Szczegółowe zagadnienia:

– Ekologiczna uprawa warzyw.

-Ekologiczna uprawa owoców jagodowych.

– Ekologiczna uprawa jabłoni, grusz i śliw.

26.04.2019 r. pt. „Produkcja i sprzedaż produktów ekologicznych”

Szczegółowe zagadnienia:

– Marketing produktów ekologicznych.

-Małe przetwórstwo produktów ekologicznych.

– Certyfikacja i znakowanie produktów ekologicznych.