CnW reprezentantem siemiatyckich NGO

Home / wsparcie NGO / CnW reprezentantem siemiatyckich NGO
CnW reprezentantem siemiatyckich NGO

Na terenie woj. podlaskiego tworzona jest Podlaska Sieć Pozarządowa. Centrum na Wschodzie zostało wybrane do reprezentowania w niej środowiska NGO z powiatu siemiatyckiego. Wyboru dokonały same organizacje pozarządowe, podczas spotkania 6 lipca 2011 w starostwie powiatowym. Dziękujemy za zaufanie!
Projekt realizuje Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych z Białegostoku. Koordynatorem powiatowym została wybrana Katarzyna Kamecka-Lach, prezeska CnW, a obserwatorem – Urszula Tomasik z Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego.
Sieć ma powstać w ciągu dwóch lat i stanowić najważniejsze forum współpracy podlaskich organizacji. Dużo pracy przed nami! Zamierzamy zawiązać silny siemiatycki węzeł w tworzonej właśnie podlaskiej sieci. Liczymy na wsparcie wszystkich naszych organizacji. Wkrótce uruchomimy specjalną internetową platformę dla „siemiatyckiego węzła NGO”.

więcej o projekcie