#CzysteRzeki – Czysty Bug

#CzysteRzeki – Czysty Bug

W środę 15.lipca 2020 PełnoAktywni Wolontariusze działający przy Stowarzyszeniu „Nasza Tradycja” w ramach akcji #CzysteRzeki pięknie wysprzątali nadbrzeża Bugu w okolicach Wólki Nadbużnej.
Zachęcamy Wszystkich, abyście podczas wakacji także zrobili coś dobrego dla PRZYRODY!
Akcja #CzysteRzeki prowadzona jest na terenie całego woj. podlaskiego, w ramach zadania „Partnerstwo dla wolontariatu”.
Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” jest subregionalnym koordynatorem akcji.
Realizatorem i regionalnym koordynatorem zadania jest Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat z Suwałk,.
Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności-CRSO z programu Korpus Solidarnosci

Fot. Stowarzyszenie Nasza Tradycja