Obrady Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami (10.07.2020)

Obrady Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami (10.07.2020)

W miniony piątek (10.07.2020) wzięliśmy udział w walnym zebraniu Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami. Oprócz części sprawozdawczej, dyskutowaliśmy o tym, jak komunikować swoje potrzeby wewnątrz Sejmiku, a także jak komunikować ofertę Sejmiku na zewnątrz. Planowaliśmy także wspólne działania w terenie, w tym subregionalne konwenty. Także w tym roku chcemy ugościć Sejmik w Subregionie Bielskim! Prawdopodobnie spotykamy się u nas już wczesną jesienią – szczegóły wkrótce!

Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” jest członkiem Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami od 2019 r.
Zobacz, co już razem z Sejmikiem udało nam się zrobić w Subregionie Bielskim:
Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami obradował w Siemiatyczach (26.06.2019)
Spotkaliśmy się z p. Janiną Ochojską (Subregionalny Konwent Podlaskiego Sejmiku OzN, 20.09.2019)