Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami obradował w Siemiatyczach

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami obradował w Siemiatyczach

„Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy? My, wspierający środowiska osób z niepełnosprawnościami” – takie motto przyświecało spotkaniu Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami zorganizowanemu 26 czerwca 2019 po raz pierwszy w Siemiatyczach. Nasze Stowarzyszenie miało przyjemność być współorganizatorem tego spotkania. Uczestnikami były organizacje, instytucje a także mieszkańcy, w różny sposób związani z tematyką niepełnosprawności – bądź z racji własnej niepełnosprawności albo członka rodziny, bądź z racji aktywności zawodowej lub społecznej. Spotkanie dało możliwość poznania misji, celów i zadań Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami. Ponadto dyskutowaliśmy o sytuacji i potrzebach lokalnego środowiska, poszukując równocześnie sposobów uzyskania wsparcia ze strony Sejmiku lub za jego pośrednictwem. Korzystając z okazji, zaprezentowaliśmy działania, jakie nasze Stowarzyszenie razem z Dekanalnym Instytutem Kultury Prawosławnej  będzie realizować w związku z projektem dotyczącym rozwijania wolontariatu integracyjnego oraz przeciwdziałania dyskryminacji OzN. Nasz projekt uzyskał dofinansowanie z FIO i będziemy go realizować do listopada 2020. W trakcie spotkania pojawił się pomysł zorganizowania w Siemiatyczach jesienią tego roku subregionalnego konwentu Sejmiku. To świetny pomysł, z chęcią włączymy się w przygotowania. Wygląda na to, że tematyka niepełnosprawności, za sprawą kilku równoległych inicjatyw, na dobre zagości w lokalnej i subregionalnej debacie, co być może przełoży się na konkretne działania. Nareszcie!