Wzmocnimy Twoją organizację!

Wzmocnimy Twoją organizację!
  • W Twojej organizacji realizujecie wiele działań i nie wiecie w co ręce włożyć?
  • Masz wrażenie, że wszystko jest na Twojej głowie?
  • A może masz mnóstwo pomysłów, ale pozostają w sferze marzeń, bo brakuje rąk do pracy?
  • Planujesz duże wydarzenie i pilnie potrzebujesz pomocy?

Czy na któreś z powyższych pytań, odpowiedziałaś/eś TAK?

Chyba wiemy w czym problem…. potrzebujesz WOLONTARIUSZY!  🙂

Zapraszamy organizacje z powiatów: siemiatyckiego, hajnowskiego i bielskiego, które już współpracują z wolontariuszami lub chciałyby dopiero rozpocząć współpracę z wolontariuszami.

Organizacje, które zajmują się, interesują tematyką niepełnosprawności (w szerokim znaczeniu, np. konkretny typ niepełnosprawności, dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami, dostępność architektoniczna, rynek pracy dla osób z niepełnosprawnościami, itd.) a także organizacje, które chciałyby zająć się tematem niepełnosprawności, nawet jeśli dotąd nie było okazji, możliwości, albo po prostu brakowało wiedzy.

Mamy duże doświadczenie w tematyce niepełnosprawności oraz w wolontariacie integracyjnym, tzn. wolontariacie z udziałem osób sprawnych oraz osób z różnymi niepełnosprawnościami (Tak tak, osoby z niepełnosprawnościami są doskonałymi wolontariuszami!). Chętnie podzielimy się naszą wiedzą.

Chcesz nas lepiej poznać? Zapraszamy do PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu w Siemiatyczach. Odpowiemy na Twoje pytania, poznasz naszych wolontariuszy, dowiesz się co robimy.

CO OFERUJEMY?

  • szkolenie dla koordynatorów wolontariatu integracyjnego (11-13 października 2019)
  • szkolenie dla wolontariuszy, lub kandydatów na wolontariuszy (w uzgodnionych z organizacją terminach)
  • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji wolontarystycznej (najciekawsze pomysły uzyskają wsparcie finansowe!!!)
  •  w ramach Mobilnej Akademii NGO (MANGO) Waszą organizację obejmiemy ponadto opieką doradcy ds. rozwoju NGO oraz doradcy ds. fundraisingu

Wszystkie szkolenia i inne usługi dla uczestników projektu „PełnoAktywni Wolontariusze” są BEZPŁATNE!

Ze względów projektowych, liczba miejsc jest jednak ograniczona, tzn. 9 organizacji zostanie objętych kompleksowym wsparciem, a  6 – wyłącznie wsparciem doradczym z zakresu rozwoju NGO i fundraisingu.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA: Ankieta_zgloszeniowa_NGO_MANGO

UWAGA! Jeśli Wasi Wolontariusze zdecydują się na dłużej związać z wolontariatem, mają szansę zostać objęci dodatkowym wsparciem przewidzianym dla wolontariuszy Korpusu Solidarności.

Zapraszamy!!!!  Kontakt:  tel. 600 881 572, kamecka.lach@gmail.com

Więcej o projekcie „PełnoAktywni Wolontariusze”

Projekt „PełnoAktywni Wolontariusze”  realizowany jest przez Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” oraz Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach. Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020