Spotkaliśmy się z p. Janiną Ochojską

Spotkaliśmy się z p. Janiną Ochojską

Osoby z niepełnosprawnościami (OzN) stanowią około 15% każdej społeczności. Oznacza to, że mniej więcej co siódmy mieszkaniec Siemiatycz, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, każdej gminy, już teraz ma jakiś rodzaj niepełnosprawności (orzeczonej, bądź nie). W związku ze starzeniem się społeczeństwa, a także kryzysem klimatycznym którego doświadczamy, ten odsetek będzie wzrastał i już wkrótce osiągnie 20%. Niepełnosprawność może dotknąć każdego z nas, członka naszej rodziny, naszych przyjaciół. Czy wówczas wyeliminuje nas z życia społecznego i publicznego? Jak dziś wygląda sytuacja OzN – w naszej gminie, mieście, powiecie, regionie, kraju? Jak daleko nam jeszcze pod tym względem do Zachodniej Europy?  Jakie rozwiązania faktycznie wspierają udział OzN w życiu społecznym, publicznym i politycznym? Na jakie bariery tu napotykamy? Co można i trzeba zmienić, aby poprawić tę sytuację?

Odpowiedzi na te wszystkie pytania poszukiwano podczas II Subregionalnego Konwentu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się 20 września 2019 r. w Siemiatyczach. Wnioski z siemiatyckiego spotkania znajdą się w raporcie, który zostanie zaprezentowany na konwencie regionalnym, a następnie 10 października w Warszawie na ogólnopolskim Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami.

Spotkanie w Siemiatyczach było wspólną inicjatywą: Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, Miasta Siemiatycze, Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie”, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim. Wzięły w nim udział osoby z niepełnosprawnościami, organizacje społeczne z całego subregionu (powiatów: siemiatyckiego, bielskiego, hajnowskiego), Burmistrz Miasta Siemiatycze, licznie reprezentowany był miejski samorząd i instytucje samorządowe, obecne były media. Łącznie ponad 40 uczestników.

W pierwszej części spotkania p. Anna Drabarz, prezes Podlaskiego Sejmiku OzN, omówiła kwestie związane z art. 29 Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, która gwarantuje OzN pełny udział w życiu publicznym i politycznym. Z kolei p. Wojciech Grabowski z Fundacji Impuls podzielił się doświadczeniami odnośnie działających w Białymstoku usług asystenckich, mapy dostępności miasta, serwisu informacyjnego dla OzN. Był to punkt wyjścia do części warsztatowej, w którą zaangażowani byli wszyscy uczestnicy spotkania.

Na zaproszenie Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie” w Konwencie wzięła udział p. Janina Ochojska – posłanka do Parlamentu Europejskiego, założycielka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH). Ze względu na aktualny stan zdrowia, możliwe było jedynie spotkanie przez Skype (Pani Ochojska jest w trakcie leczenia onkologicznego, po niedawnym zdiagnozowaniu nowotworu piersi). Techniki cyfrowe pozwoliły jednak przeprowadzić doskonałe spotkanie, także z możliwością zadawania pytań z sali, a na zakończenie wykonano nawet wspólne zdjęcie. Spotkanie z p. Janiną Ochojską było dla wszystkich niezwykłym przeżyciem. To przecież osoba z niepełnosprawnością, która tak wiele dobrego robi w ramach pomocy humanitarnej, a teraz także reprezentuje nasz kraj na forum UE. Pani Poseł podkreśliła, że tematyka niepełnosprawności jest na czele listy tematów, którymi zajmuje się w Parlamencie Europejskim. Uwagi i postulaty płynące z siemiatyckiego spotkania trafiły zatem wprost do najbardziej odpowiedniej osoby. Uczestnicy Konwentu, w dowód solidarności z p. Janiną Ochojską oraz wszystkimi chorującymi na raka piersi, przypięli różowe wstążki.

Na zakończenie Konwentu okazano także poparcie dla odbywającego się w tym samym dniu Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, jak również dla zaplanowanego na 27 września globalnego Strajku dla Ziemi. W tym celu chętne osoby mogły zrobić sobie zdjęcia z wydrukowanymi hasłami poparcia, które następnie zamieszczono w Internecie.

Tekst: Katarzyna Kamecka-Lach, fot. Urząd Miasta Siemiatycze

/Tekst został przygotowany dla potrzeb Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz./