Drugie spotkanie partnerskie w Bielsku Podlaskim (17.09.2020)

Drugie spotkanie partnerskie w Bielsku Podlaskim (17.09.2020)

Na pierwszym, bardzo udanym lokalnym spotkaniu partnerskim w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, 26 sierpnia, wspólnie sformułowaliśmy 3 hasła dotykające kwestii niepełnosprawności, które wydają się być pierwszym krokiem dla zbudowania lokalnego partnerstwa:
– Zauważ mnie i moje potrzeby – w szkole, w pracy, wszędzie!
– Edukujmy otoczenie, obalajmy stereotypy.
– Moje dziecko rozwija się inaczej niż rówieśnicy – gdzie natychmiast otrzymam poradę i wsparcie?

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie, w czwartek 17 września 2020 o godz. 14.00, w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (sala nr 302). Miejsce jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Ze względu na epidemię, mamy ograniczoną liczbę miejsc. Prosimy więc o wcześniejsze zgłoszenie chęci przybycia pod nr 600 881 572. 

Lokalne partnerstwa wokół tematyki niepełnosprawności zawiązywane są w ramach projektu „PełnoAktywni Wolontariusze” realizowanego przez Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” oraz Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach. Projekt ma na celu rozwój wolontariatu integracyjnego, poprzez angażowanie osób z niepełnosprawnościami w działania na rzecz swojej lokalnej społeczności i na rzecz swojego otoczenia. Staramy się włączać też osoby z niepełnosprawnościami w życie lokalnych wspólnot, zarówno w aspekcie pełnego korzystania z praw obywatelskich, jak i udział w wydarzeniach sportowych, kulturalnych, aktywności zawodowej, itd. Na terenie całego Subregionu Bielskiego, w różnych gminach, inicjujemy lokalne fora współpracy trójsektorowej wokół np. kwestii dostępności przestrzeni publicznej dla wszystkich mieszkańców (sprawnych i niepełnosprawnych), respektowania praw osób niepełnosprawnych w różnych sferach życia, przełamywania stereotypowego myślenia o niepełnosprawności.

Projekt „PełnoAktywni Wolontariusze” jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.