Lokalnie o niepełnosprawności. PełnoAktywni zapraszają na spotkanie w Bielsku Podlaskim – 26.08.2020

Lokalnie o niepełnosprawności. PełnoAktywni zapraszają na spotkanie w Bielsku Podlaskim – 26.08.2020

Serdecznie zapraszamy na kolejne w Subregionie Bielskim spotkanie lokalne wokół tematyki niepełnosprawności. Zapraszamy organizacje społeczne, samorząd i jednostki samorządowe, grupy nieformalne, przedsiębiorców. Szczególne zaproszenie kierujemy do mieszkańców Bielska Podlaskiego które są osobami z niepełnosprawnościami i do ich opiekunów. Porozmawiamy o sytuacji, potrzebach, o tym co możemy wspólnie zrobić, aby niepełnosprawni mieszkańcy mogli być aktywnymi uczestnikami lokalnej wspólnoty. Będziemy także dążyć do zawiązania lokalnego partnerstwa wokół wspólnie wyznaczonego celu. Podczas kolejnych spotkań w ramach partnerstwa zaplanujemy też konkretne działania. W działania te zaangażujemy PełnoAktywnych wolontariuszy z Bielska Podlaskiego.

Pierwsze spotkanie partnerskie w Subregionie odbyło się w gminie Dziadkowice (zobacz relację). Tym razem spotykamy się w Bielsku Podlaskim. Dzięki gościnności Miasta, spotkanie odbędzie się w środę 26 sierpnia 2020 o godz. 11.00, w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (sala nr 302). Miejsce jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Ze względu na epidemię, mamy ograniczoną liczbę miejsc. Prosimy więc o wcześniejsze zgłoszenie chęci przybycia pod nr 600 881 572. Prosimy nie zapomnieć też o zabraniu na spotkanie maseczki ochronnej.

Lokalne partnerstwa wokół tematyki niepełnosprawności zawiązywane są w ramach projektu „PełnoAktywni Wolontariusze” realizowanego przez Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” oraz Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach a finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Fot. www.pxhere.com