W Dziadkowicach o niepełnosprawności

W Dziadkowicach o niepełnosprawności

Czy w naszej gminie osoby z niepełnosprawnościami są traktowane na równych prawach z wszystkimi mieszkańcami?  Co możemy wspólnie zrobić, aby nasza gmina była jak najbardziej dostępna i przyjazna dla wszystkich mieszkańców? Te, i wiele innych pytań zadali sobie uczestnicy spotkania, które odbyło się 6 sierpnia 2020 r. w Dziadkowicach. Oprócz przedstawicieli samorządu, byli też lokalni społecznicy i  przedsiębiorcy. Było to pierwsze z cyklu lokalnych spotkań w ramach projektu „PełnoAktywni Wolontariusze”. Spotkania są okazją do podjęcia lub rozwinięcia dyskusji o sytuacji niepełnosprawnych mieszkańców, zawiązywania lokalnych  partnerstw, i do konkretnych działań, które pomogą niepełnosprawnym mieszkańcom w pełni uczestniczyć w życiu swojej lokalnej wspólnoty.

Gmina Dziadkowice, choć to niewielka gmina wiejska, ma już spore osiągnięcia w różnych działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Są tu prężne organizacje społeczne, są Warsztaty Terapii Zajęciowej, są już trzy przedsiębiorstwa społeczne. Także tu odbywa się jedyny w Europie Turniej Paintballowy na Wózkach. We wrześniu gmina będzie gościć teatr osób niewidomych – Teatr T-3 z Białegostoku. Właśnie tu planowany jest również tegoroczny Subregionalny Konwent Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami. Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że także tutaj prężnie rozwija się wolontariat integracyjny, włączający osoby z niepełnosprawnościami w działania na rzecz innych. Ciekawi jesteście co jeszcze wydarzy się w gminie Dziadkowice? Bądźcie z nami w kontakcie. Będziemy dzielić się kolejnymi pomysłami i inicjatywami, z którymi wyjdą uczestnicy tutejszego lokalnego partnerstwa.

Osoby chętne do włączenia się w prace lokalnego partnerstwa w Dziadkowicach zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 600 881 572. Zachęcamy zwłaszcza mieszkańców będących osobami z niepełnosprawnościami oraz opiekunów i rodziców osób z niepełnosprawnościami. Kolejne spotkanie partnerstwa zaplanowaliśmy na 18 września godz. 13.00, w siedzibie GOK w Dziadkowicach.

Lokalne partnerstwa wokół tematyki niepełnosprawności zawiązywane są w ramach projektu „PełnoAktywni Wolontariusze” realizowanego przez Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” oraz Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach a finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.