Działamy czy czekamy? Wolontariat szkolny podczas epidemii

Działamy czy czekamy? Wolontariat szkolny podczas epidemii

Nauka zdalna potrwa co najmniej do 17 stycznia 2021. W przypadku starszych klas zapewne nawet dłużej. Czy możliwa jest także zdalna współpraca z wolontariuszami związanymi ze szkolnymi klubami i kołami wolontariatu? Jak mobilizować młodzież, jak angażować w akcje w internecie, skąd czerpać pomysły? Jaką ofertę ma w tym zakresie Korpus Solidarności? Tego dotyczyły dwa szkolenia dla koordynatorów wolontariatu szkolnego. Pierwsze spotkanie odbyło się 11 grudnia w Dziadkowicach , a drugie 16 grudnia w Bielsku Podlaskim. Ze względu na stan epidemii, spotkania odbywały się w małych grupach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Spotkanie 16 grudnia było okazją do wręczenia dyplomu z podziękowaniami dla Klubu Wolontariuszy „W jedna stronę” działającego w SP nr 5 w Bielsku Podlaskim. Dyplom jest od regionalnego partnera Korpusu Solidarności za szczególne zaangażowanie Klubu w akcje wolontariackie realizowane w 2020 roku. Gratulujemy!

Spotkania odbyły się w ramach zadania „Partnerstwo dla wolontariatu” realizowanego przez CAS Pryzmat a finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności-CRSO ze środków programu Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”.