Organizacjo – wypełnij ankietę, wygraj nagrodę! :)

Organizacjo – wypełnij ankietę, wygraj nagrodę! :)

Jeśli Wasza organizacja działa w jednym z trzech powiatów na południu woj. podlaskiego (siemiatyckim, bielskim, hajnowskim), prawdopodobnie już nas dobrze znacie. Wśród naszych statutowych celów mamy bowiem m.in. wzmacnianie środowiska pozarządowego. W praktyce oznacza to pomaganie lokalnym organizacjom. Badamy potrzeby, szukamy pomysłów, konkursów, projektów, i działamy! Pomagamy bezpłatnie. Doradzamy i szkolimy. Budujemy współpracę w środowisku pozarządowymi, a także wzmacniamy współpracę organizacji z samorządami i biznesem.

Chcemy jeszcze lepiej wspierać lokalne organizacje, stąd pomysł na przeprowadzenie badania ankietowego. Można wziąć w nim udział anonimowo, ale można też zostawić dane kontaktowe do swojej organizacji i dzięki temu będziemy mogli jeszcze lepiej adresować oferty naszego wsparcia. Organizacje, które zostawią kontakt, wezmą także udział w losowaniu nagród! Wylosowane organizacje otrzymają kubek z nadrukiem logotypu swojej organizacji lub innej grafiki/zdjęcia. Projekt nadruku będzie indywidualnie uzgodniony z każdą z wylosowanych organizacji. Jego wykonaniem zajmie się Spółdzielnia Socjalna „Esskapada”.

Zapraszamy zatem stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich działające w powiatach: siemiatyckim, bielskim lub hajnowskim do udziału w krótkiej ankiecie. Czas jej wypełniania to około 5 minut. Zestawienia w raporcie będą prezentowane wyłącznie w formie zagregowanych danych, z zachowaniem pełnej anonimowości wypowiedzi poszczególnych organizacji.