Lokalnie o wolontariacie

Lokalnie o wolontariacie

Ostatnie tegoroczne spotkanie z koordynatorami wolontariatu zaangażowanymi w prace Korpusu Solidarności w Subregionie Bielskim zorganizowaliśmy 30 listopada w bibliotece w Bielsku Podlaskim. Cieszymy się, że na lokalne spotkanie z wolontariatem przyszły także nowe osoby, z kolejnych organizacji i instytucji, które zainteresowane są rozwojem wolontariatu. Miały okazję zdobyć wiedzę przydatną przy organizacji wolontariatu, poznać bardziej doświadczonych koordynatorów, nawiązać z nimi współpracę, dowiedzieć się czym jest Korpus Solidarności i jaką ma ofertę dla ich organizacji, koordynatorów i wolontariuszy.

Dużą część spotkania poświęciliśmy planowaniu akcji wolontarystycznych, Obecnie są to głównie świąteczne akcje pomocowe dla seniorów, osób chorych i z niepełnosprawnościami. Wolontariusze organizują zbiórki rzeczowe, finansowe, pieką pierniki, robią stroiki. Nasze lokalne działania pomocowe wpisują się w regionalną akcję Korpusu Solidarności #PodlaskiePomaga. Z naszymi planami pomocowymi wybiegaliśmy śmiało już także w 2022 rok!

Podczas spotkania mieliśmy także bardzo uroczysty moment. Dwie z uczestniczek otrzymały nagrody. Beata Małkińska ze Stowarzyszenia Bielskie Babeczki zajęła trzecie miejsce w Regionalnym Konkursie Korpusu Solidarności na Koordynatora Roku. Z kolei Marlena Niewińska otrzymała wyróżnienie w subregionalnym Konkursie im. Łukasza Glinko na Wolontariusza Roku. Obie panie nie mogły wziąć udziału w Gali Wolontariatu w Siemiatyczach 25 listopada, podczas której wręczane były nagrody tegorocznym laureatom. Lokalne spotkanie z wolontariatem było więc doskonałą okazją do wręczenia nagród i nagrodzenia laureatek brawami. Jeszcze raz gratulujemy!

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat z Suwałk będącym w woj. podlaskim Regionalnym Partnerem Korpusu Solidarności, a dofinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.