MANGO – Mobilna Akademia NGO

MANGO – Mobilna Akademia NGO

Wzmacniamy lokalne organizacje

W ramach projektu „PełnoAktywni Wolontariusze” trwają spotkania doradcze w ramach Mobilnej Akademii NGO (MANGO). Jest to autorski program doradczo-szkoleniowy Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie”. Od lipca 2019 r. wzmacniamy 15 lokalnych organizacji, wyposażamy je w specjalistyczną wiedzę, aby mogły skuteczniej realizować swoje statutowe cele. Energia i zaangażowanie w pracy społecznej to ważna rzecz, ale równie ważna jest wiedza, umiejętności. Bez silnych organizacji społecznych nie będziemy mieć przecież silnego społeczeństwa obywatelskiego.

Potrzeb i tematów jest mnóstwo!

Organizacje otrzymują od nas wsparcie eksperckie z zakresu m.in. zarządzania organizacją, promocji działań i akcji, budowania wizerunku, budowania relacji z otoczeniem, z zakresu prawa i finansów, fundraisingu grantowego i pozagrantowego. Dla każdej organizacji został stworzony Indywidualny Plan Potrzeb (IPP) i to w nim wspólnie uzgodniliśmy listę najpilniejszych tematów, którymi będziemy się w najbliższych miesiącach zajmować .

Nasi doradcy dojadą prawie wszędzie

Nasi doradcy spotykają się z organizacjami w różnych miejscach. Czasem jest to biuro organizacji, czasem wiejska chata. Do dyspozycji jest także nasze PełnoAktywne Centrum Wolontariatu w Siemiatyczach. Wspólnie uzgadniamy także terminy , jesteśmy w ten sprawie elastyczni. Spotkania bywają w sobotę, niedzielę, czasem późnymi wieczorami. Oprócz spotkań osobistych, jesteśmy z organizacjami w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym. Każda organizacja jest objęta kompleksowym wsparciem doradczym.

W oparciu o zbierane od wszystkich organizacji potrzeby, planujemy rozwijać także naszą ofertę bezpłatnych szkoleń e-learningowych dla NGO. Platforma ze szkoleniami w Internecie uruchomiona będzie jeszcze przed końcem 2019 roku. Pierwszy kurs e-learningowy dotyczyć będzie podstaw wolontariatu.

Specjalna oferta dla Liderów Wolontariatu Integracyjnego

W programie doradczo-szkoleniowym MANGO uczestniczy 15 lokalnych organizacji działających na terenie Subregionu Bielskiego. Spośród nich 9 przygotowywanych jest równolegle do pełnienia funkcji Lidera Wolontariatu Integracyjnego (LWI). Organizacje te otrzymują dodatkową wiedzę z zakresu wolontariatu, Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, budujemy także ich umiejętności jako rzeczników osób z niepełnosprawnościami. Dla każdego LWI mamy także wsparcie szkoleniowe. Przygotowaliśmy koordynatorów wolontariatu, niedługo rozpoczynamy stacjonarne szkolenia dla wolontariuszy, w tym wolontariuszy z różnymi niepełnosprawnościami. Pomożemy przeprowadzić pierwsze akcje wolontarystyczne. Zachęcamy do wiązania się z wolontariatem na dłużej i włączania się do Korpusu Solidarności. LWI będą mieć szczególną rolę w swoich lokalnych środowiskach, gdzie osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny bardzo często nie są zauważane, usłyszane, nie mają społecznych sojuszników, rzeczników, ani kogoś kto może wysłuchać i pokierować gdy pojawia się w rodzinie niepełnosprawność.

Projekt „PełnoAktywni Wolontariusze” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” oraz Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach. Projekt otrzymał wsparcie finansowe z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.