Wolontariat dla Niepodległej – PRYZMAT zaprasza do włączenia się w akcję!

Wolontariat dla Niepodległej – PRYZMAT zaprasza do włączenia się w akcję!

„Wolontariat dla Niepodległej” to już druga akcja społeczna z udziałem wolontariuszy promująca „Korpus Solidarności” – pierwszy w Polsce, wieloletni program rządowy wolontariatu długoterminowego.

Jeszcze w tym roku zaplanowano 10 akcji społecznych obejmujących porządkowanie miejsc pamięci narodowej (cmentarze wojenne, pomniki, obeliski itp.) oraz dzikich wysypisk śmieci na terenie parków narodowych i krajobrazowych w województwie podlaskim.

Pierwsza akcja już się odbyła. W uprzątnięciu suwalskich nekropoli uczestniczyli wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Suwałkach oraz z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach.

Anna Ruszewska – koordynatorka akcji i wiceprezes PRYZMAT-U (regionalnego partnera programu Korpus Solidarności) zachęca do włączenia się w „Wolontariat dla Niepodległej”, zapraszając wszystkich chętnych do zaangażowania się w opiekę nad miejscami pamięci i trwałym ich upamiętnieniem. Pozwoli to również zwiększyć wiedzę o naszej historii i dzięki temu wzmocnić świadomość obywatelską i postawy patriotyczne. 

Zachęcamy też do wskazania miejsc wymagających uporządkowania.

Akcje społeczne odbywają się w ramach zadania „Partnerstwo dla wolontariatu”, realizowanego przez Centrum Aktywności społecznej PRYZMAT z Suwałk na terenie województwa podlaskiego, finansowanego ze środków otrzymanych w ramach programu Korpus Solidarności – programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030. Program Korpusu Solidarności zachęca obywateli do angażowania się w wolontariat i ułatwia systematyczną oraz długoterminową współpracę wolontariuszy z organizacjami i instytucjami. 

Zaangażuj się, i MY tam będziemy!

Informacje:

Suwałki: tel. 87 565 02 58, www.pryzmat.org.pl

Subregion Bielski: tel. 600 881 572, www.centrumnawschodzie.pl

 

Fot: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT