Nagrodzono Miejsca Dostępne dla Wszystkich

Nagrodzono Miejsca Dostępne dla Wszystkich

Spieszymy poinformować, że podczas dzisiejszej (19.10.2020) Gali Wolontariatu (przeczytaj i obejrzyj relację) odbyło się wręczenie nagród w Konkursie „Miejsca Dostępne dla Wszystkich – edycja 2020.

Komisja konkursowa wyłoniła 3 równorzędnych laureatów,
którym przyznano certyfikaty „Miejsce Dostępne dla Wszystkich – edycja 2020”

Gminny Ośrodek Kultury w Orli

Uzasadnienie:
GOK w Orli to dobry przykład, że także w gminie wiejskiej można zadbać, aby wszyscy mieszkańcy mieli nieograniczony dostęp do kultury. Ponadto nagrodę przyznajemy za przygotowanie kadry placówki do pracy z osobami z niepełnosprawnościami, z seniorami, za otwartość i zainteresowanie potrzebami różnych grup mieszkańców.

Nadbużańskie Centrum Turystyki Kajakowej w Drohiczynie

Uzasadnienie:
Nagrodę przyznajemy za szczególną dbałość o to, aby z atrakcji Centrum mogły także skorzystać osoby poruszające się na wózku, w tym z odpowiednio zaprojektowanego symulatora pływania kajakiem. To dobry kierunek, aby turystyka kajakowa stała się także dostępna dla wszystkich.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim

Uzasadnienie:
Budynek Biblioteki jest nie tylko otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, ale także sensorycznymi, zwłaszcza osób niewidomych i słaboowidzących. Ponadto placówka ma szeroką, i stale rozwijaną ofertę dla osób z niepełnosprawnościami. Kandydatura została zgłoszona przez użytkowniczkę, która pochwaliła podejście pracowników Biblioteki: „Wykazują się oni dużą elastycznością i zrozumieniem dla trudnych zachowań osób z zaburzeniami. Wychodzą z inicjatywą i sercem na przeciw potrzebom osób niepełnosprawnych”.

Komisja  przyznała także 3 równorzędne wyróżnienia:

  • Pustelnia Sękalik

Uzasadnienie:
Pustelnia Sękalik w Osmoli to przykład, że chcieć to móc. Nawet stuletnią stodołę i wiejskie podwórko można spróbować przystosować tak, aby stały się dostępne dla osób z różnymi potrzebami. Dzięki takiemu podejściu, we wrześniu br. mógł odbyć się tam Subregionalny Konwent Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami oraz przedstawienie Teatru T3 z udziałem niewidomych i słabowidzących aktorów. Wyróżnienie przyznajemy, aby docenić starania i zmotywować wszystkich do rozwijania dostępności obiektów związanych z turystyką wiejską

Samochodowo-Motocyklowy Podlaski Szlak Sakralny

Uzasadnienie:
Większość obiektów sakralnych nadal jest mało dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami. W tym kontekście doceniamy, że przy projektowaniu tego szlaku i tworzeniu tablic z informacjami o każdym obiekcie, zastosowano takie rozwiązania jak: odpowiednia wysokość umieszczenia tablicy oraz pochylnia z myślą o osobach na wózkach, a dodatkowo wszędzie umieszczono też opisy w języku Braille’a. Chcemy zachęcić zarządców świątyń, aby zadbali o ich pełną dostępność zarówno dla wiernych, jak i coraz liczniejszych turystów zainteresowanych właśnie turystyką sakralną

Bielski Dom Kultury

Uzasadnienie:
Wyróżnienie przyznajemy w tej edycji „awansem”, doceniając starania, aby nowy budynek BDK był w pełni dostępny dla wszystkich mieszkańców. Budynek dopiero został oddany i poza spełnieniem wszystkich ustawowych wymogów technicznych, w najbliższych miesiącach przejdzie dużo trudniejszy test – sami jego użytkownicy, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami ocenią jego funkcjonalność. Wierzymy, że przejdzie go pozytywnie i w przyszłości zasłuży także na certyfikat.

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Konkurs odbył się w ramach projektu „PełnoAktywni Wolontariusze” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Fot. Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach