Druga Gala Wolontariatu za nami!

Druga Gala Wolontariatu za nami!

Tegoroczna Gala odbyła się w Siemiatyczach 19 października 2020, w szczególnych okolicznościach.  W związku ze stanem epidemii, miała charakter hybrydowy. Stacjonarnie wzięło w niej udział około 25 osób, a ponad 100 osób było z nami online.

Podsumowanie projektu „PełnoAktywni wolontariusze”

Gala była okazją do podsumowania efektów półtorarocznego projektu „PełnoAktywni Wolontariusze” realizowanego przez nasze Stowarzyszenie wspólnie z Dekanalnym Instytutem Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach. W tym czasie pozyskaliśmy i przeszkoliliśmy ponad 100 wolontariuszy, w tym wiele osób z niepełnosprawnościami. Wolontariusze przeprowadzili 9 różnorodnych akcji wolontarystycznych w terenie. 15 lokalnych organizacji zostało objętych kompleksowym wsparciem doradczym w ramach Mobilnej Akademii NGO (MANGO). 9 organizacji zostało przygotowanych do funkcji Lidera Wolontariatu Integracyjnego (LWI) i stały się faktycznymi sojusznikami osób z niepełnosprawnościami. Przeprowadziliśmy konkurs na opowiadanie o wolontariacie i wydaliśmy książkę pt. „A co ja mogę?”. Przeprowadziliśmy 2 konkursy na najaktywniejszego Wolontariusza im. Łukasza Glinko, oraz pierwszą edycję konkursu „Miejsca Dostępne dla Wszystkich”.

Panel dyskusyjny

Ważną częścią spotkania był panel dyskusyjny z udziałem pani Agaty Rychcik-Skibińskiej ze  Stowarzyszenia Kulturalnego “Pocztówka” organizatora Festiwalu Wertep, pani Justyny Zalewskiej z regionalnego oddziału Szlachetnej Paczki, pani Karina Jaroszewicz – dyrektorki Gminnego Ośrodka Kultury w Orli, ks. Sławomira Jarocewicza – Dyrektora Dekanalnego Ośrodka Pomocy ELEOS z Bielska Podlaskiego, pani Beaty Małkińskiej inicjatorki grupy nieformalnej „Bielskie Babeczki szyją Maseczki”. Prelegentki i prelegenci pokazali różne aspekty i rodzaje wolontariatu: międzynarodowy, senioralny, młodzieżowy, branżowy. Dużo czasu poświęcono na kwestię angażowania wolontariuszy w działania podczas epidemii, w tym poprzez e-wolontariat. W trakcie dyskusji pojawiły się także pomysły na konkretne wspólne działania w Subregionie

Nagrody i wyróżnienia

Podczas Gali rozdaliśmy nagrody w dwóch konkursach: na Najaktywniejszego Wolontariusza 2020 roku (poznaj laureatów) oraz konkursie „Miejsca dostępne dla Wszystkich – edycja 2020” (poznaj laureatów).

Spotkanie z Zastępcą Dyrektora NIW

Podczas gali połączyliśmy się także online z Zastępcą Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – CRSO. Dyrektor Piotr Krygiel złożył gratulacje nagrodzonym w obu konkursach oraz przekazał nam najświeższe informacje o nowych działaniach Korpusu Solidarności, w tym opowiedział o Karcie Wolontariusza oraz zachęcił do udziału w ogólnopolskim konkursie na Wolontariusza i Koordynatora Roku.

Gala odbyła się dzięki….

II Gala Wolontariatu została zorganizowana przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach i Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”. Honorowym Patronatem Galę objął Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski. Partnerami wydarzenia były: Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim. Patronatem medialnym Galę objęli: Kurier Podlaski Głos Siemiatycz, Bielsk.eu, Podlasie24.pl i TVP 3 Białystok.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „PełnoAktywni Wolontariusze” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

O wydarzeniu w mediach

Zapisy transmisji Gali online:
Część 1 (link)
Część 2 (link)

Relacja na Youtube (OBEJRZYJ)

„II Gala wolontariatu” – Kurier Podlaski-Głos Siemiatycz z dnia 22 października 2020, nr 42/1307 : ściągnij plik:

II Gala Wolontariatu 2020 Kurier Głoś Siemiatycz

„II Gala Wolontariatu była okazją do docenienia osób, które bezinteresownie pomagają innym” – relacja na Podlasie24.pl (PRZECZYTAJ)

„II Gala Wolontariatu. Doceniono najaktywniejszych społeczników i instytucje m.in. z Bielska i Orli” – relacja na Bielsk.eu (PRZECZYTAJ)

Bielszczanie zostali nagrodzeni podczas Gali Wolontariatu – relacja na stronie Miasta Bielsk Podlaski ( PRZECZYTAJ)

Relacja na stronie Współorganizatora (PRZECZYTAJ)

Fot. Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach