Ponad 60 nowych PełnoAktywnych Wolontariuszy!

Ponad 60 nowych PełnoAktywnych Wolontariuszy!

W okresie lipiec-październik 2020 przygotowaliśmy do pracy kolejne 5 grup PełnoAktywnych Wolontariuszy, łącznie ponad 60 osób. PełnoAktywni podjęli współpracę z organizacjami, które są Liderami Wolontariatu Integracyjnego (LWI) w Subregionie Bielskim. Wolontariusze nawiązali współpracę ze Stowarzyszeniem „Nasza Tradycja”  (Siemiatycze), Stowarzyszeniem Autentyczni (Bielsk Podlaski), Stowarzyszeniem „Rach Ciach” (gm. Dziadkowice), Stowarzyszeniem Lazur Nadziei (Bielsk Podlaski) oraz Stowarzyszeniem Kreatorzy Rzeczywistości (Kleszczele). W trakcie tegorocznych szkoleń wolontariusze poznali kwestie formalne związane z wolontariatem, dowiedzieli się o swoich prawach i obowiązkach, poznali Korpus Solidarności, a także zaplanowali akcje wolontarystyczne, które następnie zrealizowali wspólnie ze swoimi organizacjami LWI (zobacz jakie akcje przeprowadzili już PełnoAktywni).

Szkolenia dla wolontariuszy odbywały się w ramach projektu „PełnoAktywni Wolontariusze” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.