O niezależnym życiu – własnym głosem

O niezależnym życiu – własnym głosem

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami już po raz czwarty zorganizował Konwent w naszym subregionie. Tym razem spotkaliśmy się w Bielsku Podlaskim, w poniedziałek 11 października 2021. To są szczególnie wyczekiwane spotkania. Służą nie tyle przekazaniu wiedzy, co bardziej poznaniu lokalnych potrzeb, pobudzeniu dyskusji, również integracji. Dużą wartością tych spotkań jest ich oddolność. Gospodarzami nie są bowiem urzędy i instytucje zajmujące się różnymi aspektami niepełnosprawności (co nie wyklucza oczywiście ich udziału, do czego zawsze gorąco zachęcamy), ale organizacje społeczne, osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny i lokalni sojusznicy. Wszystko w  myśl zasady „nic o nas bez nas”. Co bardzo cieszy, z roku na rok coraz więcej osób z niepełnosprawnościami decyduje się nie tylko przyjść na Konwent, ale i zabrać głos. Coraz odważniej i we własnym imieniu mówić o ważnych dla siebie sprawach.

Art. 19 w praktyce

Nie przypadkiem w tym roku Konwent odbywał się pod hasłem „Przez samorzecznictwo do niezależnego życia”.  W Subregionie Bielskim w ramach projektu „PełnoAktywni-SamoSprawni” pierwsza kilkunastoosobowa grupa (osoby z niepełnosprawnościami i członkowie ich rodzin) jest bowiem przygotowywana do funkcji samorzeczników (self-adwokatów). Samorzecznik to osoba, która otwarcie mówi o swoich potrzebach, problemach, marzeniach, postulatach. Mówi we własnym imieniu i chce mieć realny wpływ na sprawy które jej dotyczą. Chętnie włącza się w procesy decyzyjne. Nie pozostawia swoich spraw decyzji opiekunów, ekspertów, urzędników, ustawodawcy.

Wśród uczestników Konwentu były osoby, które kilka tygodni wcześniej wzięły udział w wyjeździe studyjnym do Koła PSONI w Jarosławiu. Uczestnicy wyjazdu przekonali się jak ważne jest samorzecznictwo właśnie m.in. dla realizacji postulatu niezależnego życia. Postulatu wywodzącego się z artykułu 19 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, tytuł tego artykułu to: „Niezależne życie i włączenie w społeczeństwo”. Podczas spotkania przypomnieliśmy sobie jego treść i poszukiwaliśmy rozwiązań, które pomogą w środowisku lokalnym urzeczywistnić zawarte w tym artykule zobowiązania (Polska jest stroną Konwencji, ratyfikowała ją w 2012 r.).

Szczerość, która roz…bija wszelkie bariery

 Mocnym akcentem spotkania była projekcja filmu „Na Górze Tyrryry”. Jego bohaterami są osoby z niepełnosprawnościami, niektóre mieszkające w DPS, będące członkami zespołu rockowego o nazwie „Na Górze”. To właśnie muzyka dała im siłę, aby mówić głośno o swoich sprawach. Brzmienia tego zespołu bywają mocne, ale jeszcze mocniejszy jest przekaz, który płynie z tekstów ich piosenek oraz teledysków. Ów przekaz daleki jest od grzecznych, ugładzonych tekstów i obrazków. Ale i mówią o rzeczach trudnych, mało przyjemnych zwłaszcza dla otoczenia osób z niepełnosprawnościami. Mówią wprost, szczerze, zwykle nie przebierając w słowach.

Szczerość bohaterów filmu udzieliła się także nam, widzom, uczestnikom Konwentu. Bo i my potem odważniej rozmawialiśmy o tym, jak w praktyce realizowane są zapisy Konwencji ONZ. Jak, po prawie 10 latach od ratyfikowania Konwencji przez nasz kraj,  przekłada się ona np. na dostępność usług asystenckich czy wytchnieniowych. Ale nie koncentrowaliśmy się na narzekaniu, a bardziej szukaliśmy sposobu jak oddolnie możemy spróbować coś poprawić, tu  u nas, nie oglądając się na rozwiązania centralne. Jaką rolę mogą odegrać lokalne grupy wsparcia dla rodziców, jak je stworzyć i utrzymać ich energię? Jak budować aktywność wśród młodych osób z niepełnosprawnościami? W tym kontekście zgodziliśmy co do roli sportu, a także wolontariatu integracyjnego. Bezcenne rady w tym zakresie przekazali nam członkowie Rady Młodych działającej przy Podlaskim Sejmiku OzN.

Co jeszcze przed nami?

Z pewnością wielu tematów dotyczących niezależnego życia (jak np. deinstytucjonalizacji czy mieszkalnictwa wspomaganego) nie udało nam się nawet dotknąć podczas tegorocznego Konwentu. Będzie ku temu okazja podczas innych lokalnych inicjatyw, które w najbliższych miesiącach mają w planach uczestnicy Akademii Samorzecznictwa i różnych działań projektu „PełnoAktywni-SamoSprawni”. Ponadto przed nami regionalny Konwent w Białymstoku oraz krajowy Kongres OzN, oba wydarzenia jeszcze tej jesieni!

Inicjatorem i organizatorem Konwentu był Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami. Współorganizatorami: Bielski Dom Kultury i Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”. Partnerami: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Bielskim, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Autentyczni. Patronat medialny: Telewizja NGOtv.  Organizację wszystkich subregionalnych konwentów finansowo wspiera Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Fot.: Marek Włodzimirow , Bielski Dom Kultury