Ogłaszamy wyniki konkursu „H2O – lubię to!”

Ogłaszamy wyniki konkursu „H2O – lubię to!”

Dziękujemy wszystkim szkolnym kołom wolontariatu za udział w konkursie „H2O – lubię to!”

Nadesłane zgłoszenia i prezentacje zostały poddane ocenie 5-osobowej komisji konkursowej. Każdy członek komisji indywidualnie przyznawał punkty w 5 kategoriach oceny. Można było zdobyć maksymalnie 150 pkt. Komisja zgodnie stwierdziła, że poziom przeprowadzonych akcji był bardzo wysoki i wyrównany, zdecydowała więc o rozszerzeniu podium o 4 miejsce.

1 miejsce:
– Szkoła Podstawowa w Augustowie (143 pkt)
akcja „H2O-lubię to!” (PREZENTACJA)

2 miejsce:
– Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim (140 pkt)
akcja „WODOZNAWCY TO MY” (Prezentację należy wyszukać na stronie głównej szkoły, jej tytuł to „WODOZNAWCY TO MY”)
 
3 miejsce (ex aequo) : 
– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dziadkowicach (138 pkt)
 akcja „H2O-lubię to!” (PREZENTACJA)
 
– Szkoła Podstawowa z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli (138 pkt)
akcja „Światowy Dzień Wody” ( (PREZENTACJA ) i zdjęcia
 
4 miejsce (ex aequo) : 
– Szkoła Podstawowa w Kleszczelach (136 pkt)
akcja „Krople Wiedzy na ratunek!” (PREZENTACJA)
 
– Szkoła Podstawowa w Czyżach (134 pkt)
akcja „H2O – lubię to – gra terenowa” (PREZENTACJA)
 

WSZYSTKIM LAUREATOM GRATULUJEMY!

Wręczenie nagród odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim. SERDECZENIE ZAPRASZAMY!