„Pewnego razu w naszej gminie…” czyli pełne przygód lekcje aktywności obywatelskiej. Zapraszamy szkoły, biblioteki, ośrodki kultury i inne placówki!

„Pewnego razu w naszej gminie…” czyli pełne przygód lekcje aktywności obywatelskiej. Zapraszamy szkoły, biblioteki, ośrodki kultury i inne placówki!

W naszej gminie dzień zapowiadał się jak każdy inny. Rano mieszkańcy wyruszyli do pracy, po zakupy, rodzice odprowadzali dzieci do szkoły. Mieszkańców coś jednak zatrzymało w połowie drogi… Na centralnym skwerze z minuty na minutę przybywało osób. Niektórzy w milczeniu zadzierali głowy i przecierali oczy. Pozostali wdali się już w dyskusję z sąsiadami. Jedno pytanie unosiło się nad tłumem:  „ALE JAK TO MOŻLIWE ??” (…)”.

Tak rozpoczyna się scenariusz lekcji-gry-zabawy edukacyjnej, do której zapraszamy klasy szkolne i inne grupy młodzieży w wieku co najmniej 13 lat z terenu Subregionu Bielskiego, czyli z powiatów: bielskiego, siemiatyckiego i hajnowskiego. Zapraszamy szkoły, biblioteki, ośrodki kultury i inne placówki, gdzie młodzież uczy się lub spędza czas.

PO CO SĄ LEKCJE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ?

Udział w takiej lekcji pozwoli młodym osobom lepiej zrozumieć sprawy, które dotyczą ich jako mieszkańców swojej gminy, m.in.:

– Po co są konsultacje społeczne i jak dobrze je przeprowadzić?

– Dlaczego mieszkańcy zawiązują stowarzyszenia?

–  Co robią gminni radni a czym zajmuje się wójt/burmistrz?

– Kto należy do tzw. trzeciego sektora, a kto zatem do sektora pierwszego i drugiego?

– Dlaczego wspomniane 3 sektory nie zawsze się ze sobą dogadują i jak można poprawić współpracę międzysektorową w gminie?

– W  jakich lokalnych sprawach każdy mieszkaniec ma prawo się wypowiedzieć, nawet jeśli nie ma jeszcze 18 lat?

– Dlaczego zamiast się ze sobą kłócić, lepiej wywołać burzę… mózgów?

JAKIMI METODAMI PROWADZIMY ZAJĘCIA?

Lekcja odbywa się w formule gry scenariuszowej. Młodzież zostaje wciągnięta w pewną fikcyjną historię i staje się jej aktywnymi uczestnikami. Każdy ma tu swoją rolę, ale musi też potrafić współpracować, ponieważ w podgrupach są do wykonania różne zadania. Sama historia jest oczywiście zmyślona (a nawet trochę nieprawdopodobna!), ale opiera się na prawdziwych zasadach i mechanizmach, jakimi kierują się lokalne społeczności, w tym w relacjach samorząd-mieszkańcy. Młode osoby zatem, odgrywając swoje role, jednocześnie uczą się jak być aktywnymi, świadomymi obywatelami i mieszkańcami swojej gminy.

ILE TRWA JEDNA LEKCJA?

Wystarczy nam około 90 minut, czyli 2 godziny lekcyjne.

ILE OSÓB MOŻE LICZYĆ GRUPA?

Minimum 15 osób, maksymalnie 33 osoby.

GDZIE MOGĄ SIĘ ODBYĆ ZAJĘCIA?

Może to być szkolna klasa, sala konferencyjna, czytelnia, czy nawet hol w jakimś gminnym budynku. Potrzebne jest przestronne miejsce dostosowane do liczby uczestników, aby młodzież mogła pracować w podgrupach i wykonywać razem  różne zadania.

JAKI JEST KOSZT?

Dzięki otrzymanej przez nas dotacji, zajęcia realizujemy bezpłatnie. Lekcje aktywności obywatelskiej prowadzimy w ramach projektu „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa” (PSS Podaj Dalej) finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatywy Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

KTO JEST ORGANIZATOREM  I JAK ZGŁOSIĆ CHĘĆ PRZEPROWADZENIA U SIEBIE LEKCJI?

Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”, tel.  600 881 572 lub email: stowarzyszenie@centrumnawschodzie.pl

Prosimy o kontakt, uzgodnimy dogodny termin i z przyjemnością przeprowadzimy także u Państwa lekcję aktywności obywatelskiej!

 

Fot. w nagłówku pochodzi z archiwum Stowarzyszenia Centrum na Wschodzie, z warsztatów dla młodzieży „Poznaję, doświadczam, rozumiem” (LO w Siemiatyczach, luty 2020)