#PodlaskiePomaga

#PodlaskiePomaga

O akcji #PodlaskiePomaga

Epidemia dotyka wszystkich, bez wyjątku. Budzi strach, ale jednocześnie wyzwala energię, odwagę do działania i solidaryzm społeczny. Mieszkańcy i lokalne organizacje inicjują działania, które pozwalają przetrwać ten trudny czas. W województwie podlaskim zawiązały się 4 subregionalne koalicje pomocowe. W ramach akcji  #PodlaskiePomaga wolontariusze w Subregionie Bielskim i Suwalskim świadczą bezpłatną pomoc seniorom i osobom z niepełnosprawności, w Subregionie Białostockim i Łomżyńskim szyją maseczki. Koordynatorami akcji są: Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” (Subregion Bielski), Centrum Aktywności Społecznej  PRYZMAT (Subregion Suwalski), Centrum Wolontariatu w Łomży (Subregion Łomżyński), Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku (Subregion Białostocki).

#PodlaskiePomaga w powiatach: siemiatyckim, bielskim i hajnowskim

W działania koalicji w Subregionie Bielskim zaangażowali się PełnoAktywni wolontariusze współpracujący ze Stowarzyszeniem „Centrum na Wschodzie”, Dekanalnym Instytutem Kultury Prawosławnej w Siemiatyczach, Klubem Wolontariuszy „W jedną stronę” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Bielsku Podlaskim, Kołem Wolontariatu przy Szkole Podstawowej im. JP II w Dziadkowicach, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Dołubowie, Autentyczni Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół, Stowarzyszeniem „Podlaski Raj”, Fundacją Freesia, Stowarzyszeniem „Rach Ciach”, Stowarzyszeniem Kreatorzy Rzeczywistości, Stowarzyszeniem „Nasza Tradycja”.

Wolontariusze zrobią zakupy, wyprowadzą psa, porozmawiają przez telefon, przygotują i rozwiozą paczki żywnościowe. Piszą także listy do mieszkańców domów opieki (zobacz więcej o „Serce w Kopercie”) , które podtrzymują ich na duchu i niosą nadzieję. Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń tel. 600 881 572 lub napisz: stowarzyszenie@centrumnawschodzie.pl

Korpus Solidarności – wolontariat długoterminowy

Koalicjanci podkreślają, jak ważne są w obecnej sytuacji pandemicznej wszelkie gesty solidarności. Planujemy wspólnie więcej akcji wolontarystycznych. Chcemy zaangażować wolontariuszy w niesienie pomocy nie tylko doraźnej, ale w formule wolontariatu długoterminowego. Dołącz! Ty także możesz zostać członkiem Korpusu Solidarności www.korpussolidarnosci.gov.pl Szczegółowych informacji w Subregionie Bielskim udziela: Katarzyna Kamecka-Lach, tel. 600 881 572.

Działania organizowane są w ramach zadania „Partnerstwo dla wolontariatu”,  realizowanego przez CAS Pryzmat z Suwałk, a finansowanego ze środków otrzymanych w ramach programu Korpus Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030”.