Projekt „PełnoAktywni – SamoSprawni” – ZAPRASZAMY!

Projekt „PełnoAktywni – SamoSprawni” – ZAPRASZAMY!

Społeczność PełnoAktywnych osiągnęła już wiele. Są wśród nas wolontariusze, koordynatorzy wolontariatu, społecznicy, osoby sprawne i z różnymi niepełnosprawnościami. Razem działamy, pomagamy, edukujemy, kruszymy mity o niepełnosprawności. Ale chcemy mieć większy wpływ na sprawy, które nas dotyczą. Tak zrodził się pomysł na projekt  „PełnoAktywni-Samosprawni”.

Odkryj swoją sprawczość!

Spośród osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów przygotujemy grupę samorzeczników (self-adwokatów), którzy będą występować w urzędach,  mediach, na każdym forum. Ich działania wesprą lokalni sojusznicy: organizacje, instytucje, osoby prywatne. Samorzecznicy razem z młodzieżą przeprowadzą wiele akcji społecznych (happeningi, gry, działania artystyczne, itp.). Uruchomimy także telewizję internetową, która nagłośni działania SamoSprawnych. Projekt realizujemy w okresie: styczeń 2021 – czerwiec 2022.

Kogo zapraszamy do projektu „PełnoAktywni – SamoSprawni”?

Jesteś osobą z niepełnosprawnością? A może jesteś osobą sprawną, ale chcesz wspierać dążenia osób z niepełnosprawnościami do bycia równoprawnymi członkami Twojej społeczności? Mieszkasz, działasz na terenie Subregionu Bielskiego (powiaty: siemiatycki, bielski, hajnowski)? Obojętnie, czy działasz w jakiejś organizacji, samorządzie, przedsiębiorstwie czy jesteś „wolnym strzelcem”. Zapraszamy!

Kto, i dzięki komu?

Projekt realizuje Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”.  W 2015 r. właśnie u nas zrodził się pomysł na „PełnoAktywnych”. A potem wszystko stało się możliwe… Obecnie PełnoAktywni to już szeroka społeczność, opierająca się na współpracy i wzajemnej inspiracji. Gdyby nie PełnoAktywni wolontariusze oraz Liderzy Wolontariatu Integracyjnego (nasze partnerskie organizacje w całym Subregionie Bielskim), zapewne nie podjęlibyśmy się wyzwania samorzecznictwa.

Z radością informujemy, ze projekt „PełnoAktywni-SamSprawni” otrzymał wsparcie finansowe! Projekt jest realizowany z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Zapraszamy na stronę Projektu „PełnoAktywni-SamoSprawni”: http://samosprawni.centrumnawschodzie.pl/