Spotkanie dla nauczycieli Szkolnego Korpusu Solidarności – zapraszamy!

Spotkanie dla nauczycieli Szkolnego Korpusu Solidarności – zapraszamy!

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT oraz Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” serdecznie zapraszają nauczycieli, którzy prowadzą szkolny wolontariat, jak również i tych, którzy dopiero chcą prowadzić wolontariat w swojej szkole. Szczególne zaproszenie kierujemy do nauczycieli z terenu Subregionu Bielskiego (powiaty: siemiatycki, bielski, hajnowski).

Termin spotkania: 8 listopada 2021, godz. 15.00

Miejsce: kawiarenka „U Basieńki”, Bielski Dom Kultury, ul. 3 Maja 2, Bielsk Podlaski

Podczas spotkania omówimy takie tematy jak:  organizacja i prowadzenie Szkolnego Korpusu Solidarności; zasady działania; regulaminy współpracy z wolontariuszami; przykłady dobrych praktyk; etapy organizacji akcji wolontariackich; możliwości realizacji działań w środowisku szkolnym i lokalnym; specyfikę wolontariatu długoterminowego; gdzie można zaangażować się w wolontariat długoterminowy; oferty wolontariatu; prawne aspekty wolontariatu. Osoby, które jeszcze nie znają Korpusu Solidarności będą mogły poznać jego ofertę, w tym System  Obsługi Wolontariatu (SOW).

Spotkanie będzie także okazją do podsumowania działań, które wspólnie z Korpusem Solidarności zrealizowaliśmy w Subregionie Bielskim w 2021 r. oraz zaplanowania gwiazdkowych akcji pomocowych z udziałem młodzieży.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny na nr telefonu: +48 600 881 572.

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Kamecka-Lach – doświadczona animatorka i trenerka. Inicjatorka i koordynatorka PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu, które skupia wolontariuszy z Subregionu Bielskiego, w tym osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Prezeska Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie” oraz Spółdzielni Socjalnej „Esskapada”.

Spotkanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.