Spotkanie Liderek i Liderów Wolontariatu – zapraszamy!

Spotkanie Liderek i Liderów Wolontariatu – zapraszamy!

Termin spotkania: 17 sierpnia 2021, godz. 16.00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Orli, ul. Mickiewicza 4

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT oraz Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” serdecznie zapraszają liderów, kierowników, dyrektorów, opiekunów Szkolnych Kół Wolontariatu, osoby z zarządów organizacji/instytucji które zajmują się wolontariatem. Zapraszamy także instytucje/organizacje, które dopiero chciałyby nawiązać współpracę z wolontariuszami. Zapraszamy zwłaszcza organizacje i instytucje z terenu Subregionu Bielskiego (powiaty: siemiatycki, bielski, hajnowski).

Podczas spotkania omówimy takie tematy jak: zasady udziału w Programie Korpus Solidarności (KS); ofertę KS skierowaną do organizatorów wolontariatu; zakres zadań koordynatora wolontariatu; etapy wdrażania wolontariatu w organizacji/instytucji; kwestie prawne związane z wolontariatem; przygotowania organizacji/instytucji do przyjęcia wolontariuszy; rejestrowanie się w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW); profesjonalną współpracę z wolontariuszami – certyfikat „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” Korpusu Solidarności;  kryteria przyznania takiego certyfikatu.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny na nr telefonu: +48 600 881 572.

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Kamecka-Lach – doświadczona animatorka i trenerka. Specjalizuje się w tematyce wolontariatu integracyjnego. Inicjatorka i koordynatorka PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu, które skupia wolontariuszy z Subregionu Bielskiego, w tym osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Prezeska Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie” oraz Spółdzielni Socjalnej „Esskapada”.

Spotkanie sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.