Szkolimy się, aby móc pomagać jeszcze lepiej!

Szkolimy się, aby móc pomagać jeszcze lepiej!

Liderzy i liderki z organizacji, grup nieformalnych i kół wolontariatu zajmujących się pomaganiem i należących do PSS Podaj Dalej, także w 2023 podnosili swoje kompetencje w ramach naszego programu edukacyjnego „Lider Samopomocy”.

Pierwsze szkolenie 18 lipca poprowadziła doświadczona trenerka z OWOP pani Agnieszka Otapowicz. Temat spotkania to „Odporność psychiczna – czyli o tym jak świadomie dbać o siebie”.  Wypalenie zawodowe, niepewność jutra, gwałtowne zmiany, negatywny przekaz informacji podsycających nasz lęk, często prowadzi do wyczerpania i odbiera nam motywację oraz siłę. Warsztat stanowił więc okazję, by lepiej zrozumieć, co wpływa na nasz sposób radzenia sobie ze stresem, presją oraz wyzwaniami w życiu osobistym i zawodowym. Program warsztatu opierał się na ćwiczeniach uwzględniających narzędzia coachingowe oraz na czteroskładnikowym modelu odporności psychicznej tzw. 4C: Control (kontrola), Commitment (zaangażowanie), Challenge (wyzwanie), Confidence (pewność siebie). Ćwiczenia dały okazję do pogłębionej refleksji i pozwoliły nam zastanowić się, jak i w którym z tych obszarów dokonywać zmian.

Drugie szkolenie 8 września miało tytuł  „Czułość w pracy lidera czyli jak wykorzystać inteligencję emocjonalną w procesie przywództwa i w praktyce zadbania o siebie”. Poprowadziła je Pani Paulina Wolfram, trenerka rozwoju osobistego i kompetencji społecznych, pracująca w oparciu o założenia psychologii pozytywnej i metody Appreciative Inquiry (podejście doceniające), dyplomowany coach i doradca zawodowy. Program warsztatu opierał się na 5 kompetencjach inteligencji emocjonalnej w połączeniu z praktycznymi wskazówkami jak dbać o swój dobrostan.

W 2023 r. dla liderów i liderek został zorganizowany także 2-dniowy wyjazd studyjny do Lublina (zobacz relację z wyjazdu). Organizacje, grupy, koła wolontariatu dzięki PSS Podaj Dalej mają także dostęp do wielu innych szkoleń i warsztatów. W 2023 r. organizowaliśmy różne działania edukacyjne  we współpracy z OWOP oraz  CAS Pryzmat (regionalnym partnerem Korpusu Solidarności).

Program „Lider Samopomocy” realizowany jest w ramach projektu „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa”, który jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatywy Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Fot. P. Adamska-Fedosiewicz, A. Otapowicz, K. Kamecka-Lach