W Orli o niepełnosprawności

W Orli o niepełnosprawności

Orla to gmina z dużym potencjałem, przyjaznym samorządem, aktywnymi ludźmi . W projekcie #PełnoAktywniWolontariusze już od ponad roku współpracujemy z Fundacją Futurum i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Orli i ich cudownymi PełnoAktywnymi Wolontariuszami . Fundację Futurum przygotowujemy do pełnienia funkcji Lidera Wolontariatu Integracyjnego #LWI i sojusznika niepełnosprawnych mieszkańców.

W Orli dostrzegliśmy świetną atmosferę do pracy międzysektorowej. Także tu rozpoczęliśmy więc 29 września 2020 prace nad zawiązaniem lokalnego partnerstwa wokół tematyki niepełnosprawności. Pierwsze spotkanie za nami – bardzo dziękujemy wszystkim Partnerom za aktywny udział! Na kolejnym spotkaniu, jeszcze w październiku, na podstawie zgłoszonych w trakcie wtorkowej „burzy mózgów” tematów, razem określimy cel(cele) partnerstwa i zaplanujemy pierwsze wspólne działania. Do zobaczenia w Orli!

Lokalne spotkania partnerskie dotyczące sytuacji niepełnosprawnych mieszkańców wsi i małych miast organizowane są w ramach projektu „PełnoAktywni Wolontariusze”, który jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.