Zapraszamy na Podlaskie Forum Pomocowe (21.09.2023)

Zapraszamy na Podlaskie Forum Pomocowe (21.09.2023)

Podlaskie Forum Pomocowe będzie okazją poznania organizacji pomocowych działających na południu woj. podlaskiego, zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów.  Zapraszamy organizacje społeczne, szkolne koła wolontariatu, centra wolontariatu, nieformalne grupy pomocowe, instytucje, społeczników i wolontariuszy oraz wszystkich, którzy niosą pomoc i chcą dowiedzieć się jak pomagać mądrze i skutecznie.

KIEDY I GDZIE:

Zapraszamy w czwartek 21 września 2023 r., startujemy od godz. 11.00. Miejsce: Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej w Dziadkowicach (Kąty 22).

PROGRAM:

W programie wydarzenia: (1) prezentacja organizacji pomocowych, które opowiedzą o tym co robią i jak można wesprzeć ich działania, (2) Podsumowanie efektów projektu „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa”,  (3) Prezentacja Korpusu Solidarności, (4) Rozdanie nagród laureatom Subregionalnego Konkursu na Wolontariusza Roku im. Łukasza Glinko – edycja 2023 (więcej o konkursie).

Program_PFP_21.09.2023

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU:

Ze względów organizacyjno-logistycznych, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału pod nr. tel. 600881572.

ORGANIZATORZY I PARTNERZY:

Organizatorami spotkania są: Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” oraz Podlaska Sieć Samopomocowa „Podaj Dalej” (PSS Podaj Dalej).

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Wójta Gminy Dziadkowice.

Partnerami wydarzenia są:  Gmina Dziadkowice, Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej w Dziadkowicach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dziadkowicach, Gminne Koło Gospodyń Wiejskich w Dziadkowicach, Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach.

Patronat medialny: Telewizja Społeczna NGOtv

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa”, który jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.