Zgłoś swoich wolontariuszy w Subregionalnym Konkursie na Wolontariusza Roku im. Łukasza Glinko (edycja 2023)

Zgłoś swoich wolontariuszy w Subregionalnym Konkursie na Wolontariusza Roku im. Łukasza Glinko (edycja 2023)

Twoi Wolontariusze wykonują niesamowitą pracę? Chcesz Ich docenić i podziękować? Zgłoś w Subregionalnym Konkursie na Wolontariusza Roku im. Łukasza Glinko – edycja 2023.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września 2023.

Konkurs obejmuje Subregion Bielski, tj powiaty: siemiatycki, hajnowski, bielski.

Zgłoszeń mogą dokonywać: organizacje społeczne, instytucje, szkoły.

Najaktywniejszych wolontariuszy z naszego Subregionu uhonorujemy nagrodami. Zachęcimy ich także do udziału w regionalnym i krajowym Konkursie na Wolontariusza Roku Korpusu Solidarności.

Rozdanie nagród odbędzie się 21 września podczas Podlaskiego Forum Pomocowego.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”, a współorganizatorem: Podlaska Sieć Samopomocowa „Podaj Dalej”.

Kim jest Patron konkursu? Mieszkańcy naszych okolic na pewno pamiętają śp. Łukasza Glinko. Młodego wolontariusza pochodzącego z Osmoli, który służył innym pomocą nawet wtedy, gdy sam był już ciężko chory…. Zmarł w 2017 roku. To właśnie Łukasz jest od 2019 r. Patronem naszego Konkursu. Łukasz uosabiał wartości niezbędne w wolontariacie i może być przykładem dla wszystkich wolontariuszy.

REGULAMIN KONKURSU: Regulamin_Konkurs_Wolontariusz_2023

WYPEŁNIJ ON-LINE  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY