Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Wolontariusz w pomocy społecznej”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Wolontariusz w pomocy społecznej”

Pracownicy samorządowych instytucji pomocy społecznej często czują się przeciążeni obowiązkami. Nowych zadań bowiem przybywa, tak jak i przybywa w gminach i powiatach osób potrzebujących różnorodnego wsparcia. Niektóre prace wymagają oczywiście określonych kwalifikacji i doświadczenia. W pracy społecznej są jednak i takie prace, które z powodzeniem mógłby wykonywać odpowiednio przygotowany do tego wolontariusz. Instytucje nie zawsze jednak wiedzą jak zorganizować u siebie wolontariat, jakie kwestie formalne się z tym wiążą, jak motywować wolontariuszy, i skąd ich w ogóle „wziąć”?

Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” od ponad 10 lat zajmuje się wolontariatem. Współpracujemy z wolontariuszami w różnym wieku i w różnej sytuacji życiowej. Specjalizujemy się w wolontariacie integracyjnym, a wśród naszych wolontariuszy są także osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, osoby z grup marginalizowanych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które pomoże przygotować się instytucji samorządowej do nawiązania i utrzymania dobrej i zgodnej z prawem współpracy z wolontariuszami. Wolontariusze nie tylko odciążą Państwa pracowników, ale i wniosą nową energię do instytucji!

Kogo zapraszamy na szkolenie?

 • pracowników ośrodków pomocy społecznej
 • pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie
 • pracowników domów pomocy społecznej
 • pracowników innych instytucji samorządowych szczebla gminnego i powiatowego, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze, np. klubów seniora, klubów juniora, świetlic środowiskowych, środowiskowych domów samopomocy, poradni specjalistycznych, ośrodków interwencji kryzysowej, itp.

Zapraszamy instytucje mających siedzibę na terenie 3 powiatów woj. podlaskiego: siemiatyckiego, bielskiego lub hajnowskiego.

 Czego dowie się uczestnik szkolenia?

 • Kto może zostać wolontariuszem w instytucji pomocy społecznej? Jakie zadania może w niej wolontariusz wykonywać, a jakich nie może?
 • Gdzie szukać wolontariuszy i jak ich zachęcić do współpracy?
 • Jakie są obowiązki instytucji kiedy staje się ona także organizatorem wolontariatu? Kwestie prawne i formalne: umowy/porozumienia wolontariackie, ewidencja czasu pracy wolontariusza, ubezpieczenie, zaświadczenia, itp.
 • O co należy zadbać, gdy instytucja podejmuje współpracę z wolontariuszem niepełnoletnim?
 • Jaka jest rola koordynatora wolontariatu i kto nim może zostać?
 • Jak motywować i nagradzać wolontariuszy?
 • Czym różni się wolontariat akcyjny od długoterminowego i na jakie potrzeby odpowiada każda z tych form wolontariatu?
 • Czym jest wolontariat integracyjny? Dlaczego warto zachęcać osoby korzystające z pomocy społecznej, aby same także zostawały wolontariuszami?
 • Gdzie szukać dodatkowego wsparcia, wiedzy, środków finansowych na rozwój wolontariatu w instytucji samorządowej?

 Gdzie i kiedy odbędzie się szkolenie?

Mamy zaplanowane 3 szkolenia. Wszystkie we wrześniu 2023 na terenie Subregionu Bielskiego, który obejmuje powiaty: siemiatycki, bielski, hajnowski. Miejsce i termin każdego szkolenia dopasujemy do danej grupy, gdy zbierze się 10 chętnych osób z danego powiatu. Przysłanie nam formularza zgłoszenia ma charakter wstępnej deklaracji, a nie zobowiązania udziału.

Ile trwa szkolenie i jaka jest jego formuła?

Szkolenie jest jednodniowe, 6-godzinne, realizowane w dniu roboczym (poniedziałek-piątek). Grupy niewielkie, max. 10-osobowe. Zajęcia wykładowo-warsztatowe.  Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, poczęstunek, żaświadczenie.

Czy zapewniamy wsparcie poszkoleniowe?

TAK! Wolontariat w instytucji publicznej to temat szeroki. Nasze 6-godzinne szkolenie pozwoli dowiedzieć się o rzeczach podstawowych i najważniejszych. Jeśli Państwa instytucja zdecyduje się na nawiązanie lub rozwinięcie współpracy z wolontariuszami i będzie potrzebować wsparcia, nasi doświadczeni koordynatorzy wolontariatu służą także po szkoleniu konsultacjami, doradztwem, i zrobią to bezpłatnie.

Kto poprowadzi szkolenie?

Katarzyna Kamecka-Lach –  doświadczona animatorka, trenerka i koordynatorka wolontariatu. Od 2018 r. także trenerka Korpusu Solidarności – rządowego programu wspierania i rozwoju wolontariatu systemowego. Z wolontariatem związana ponad 20 lat. Inicjatorka PełnoAktywnego Centrum Wolontariatu, w którym prowadzony jest wolontariat integracyjny, angażujący osoby z niepełnosprawnościami do działań pomocowych. Prezeska Stowarzyszenia „Centrum na Wschodzie” i Spółdzielni Socjalnej „Esskapada”.   

Czy szkolenie jest odpłatne?

Szkolenia są bezpłatne dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Szkolenia są realizowane przez Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” w ramach projektu „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa”.

Jak zgłosić się na szkolenie?

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego online, z zaznaczeniem preferowanego miejsca szkolenia. 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt: tel.: 600 881 572
stowarzyszenie@centrumnawschodzie.pl