Efekt synergii, czyli opowieść o lokalnych koalicjach pomocowych

Efekt synergii, czyli opowieść o lokalnych koalicjach pomocowych

Ręka do góry, kto jest w 100% zadowolony z tego, jak różne problemy społeczne  są rozwiązywane w jego/jej gminie…

Spójrz ze swojej perspektywy

Jesteś społecznikiem? Urzędnikiem samorządowym? Nauczycielem w lokalnej szkole? A może radnym? Prawdopodobnie łączy Was to, że wszyscy jesteście mieszkańcami tej samej gminy i indywidualnie doskonale wiecie, komu w Waszej gminie trzeba pilnie pomóc. Jeśli jesteś społecznikiem, może akurat skrzykujesz innych aktywnych mieszkańców i na ile czas i zasoby Wam pozwalają, pomagacie. Jeśli jesteś urzędnikiem, masz prawdopodobnie w szufladzie jakieś gotowe procedury, programy, a nawet ustawowe obowiązki na Tobie spoczywają, ale bywa ciężko np. z rozdzieleniem pracy na niewielkie zasoby kadrowe.

Przyszła wiosna 2020

Przypomnij sobie pamiętną wiosnę 2020 roku i wybuch epidemii Covid-19. Wszyscy chcieliśmy szyć maseczki, robić zakupy seniorom, prawdziwy zryw pomocowy! Może akurat Twoja gmina była wśród tych nielicznych, gdzie wszystko zadziałało jak trzeba i uruchomiono ogromną samorządowo-społeczną energię pomocową. Ale jeśli Twoja gmina była w pozostałe większości, to czy przypadkiem społecznicy i urzędnicy nie dublowali swoich działań? Czy urzędnicy nie narzekali na nadmiar obowiązków, a społecznicy na niewystarczające wsparcie publiczne dla ich wielkiego przecież, pomimo że oddolnego, pomocowego dzieła? Czy był wtedy czas, aby razem usiąść i rozdzielić obowiązki? I – co może ważniejsze – czy była do tego wola każdej ze stron?

W gotowości na kolejny kryzys

Epidemia na szczęście wygasa, ale czy na pewno była to ostatnia sytuacja kryzysowa, jaka dotknęła Twoją gminę i Ciebie jako mieszkańca? A ponadto, czy „potrzebujemy” aż epidemii, czy innego wielkiego kryzysu, aby razem pomagać? Przecież ludzi, którzy są w trudnej sytuacji życiowej nie brakuje i w Twojej gminie. Zresztą, może i Ty potrzebujesz pomocy, albo możesz potrzebować w niedalekiej przyszłości? Pomaganie to nie tylko spontaniczne akcje charytatywne. W rozwiazywaniu także lokalnych problemów społecznych dużo cenniejsze jest pomaganie długoterminowe. Może główny problem w Twojej gminie to samotność seniorów? Albo młodzież, która nie ma co ze sobą robić po lekcjach, więc robi to, co akurat jej przyjdzie do głowy? Potrzeb na pewno jest mnóstwo, wystarczy się dobrze rozejrzeć.

Co się wydarzy, gdy połączymy siły?

Właśnie zaraz po wybuchu epidemii zrodził się pomysł na Podlaską Sieć Samopomocową „Podaj Dalej” (DOWIEDZ SIĘ, CZYM JEST PSS „PODAJ DALEJ”). A w Sieci postanowiliśmy, że chcemy się nauczyć  jak pomagać razem, czyli społecznicy z samorządami.  Jak skoordynować  w gminie działania  pomocowe? Jak efektywnie korzystać z zasobów będących w dyspozycji zarówno samorządu, jak i lokalnych organizacji? Jak pozyskać i zmotywować wolontariuszy (pełnoletnich, ale i tych ze szkolnych kół wolontariatu) a wolontariat organizować zgodnie z prawem?  

W Dziadkowicach i Nurcu-Stacji już się dzieje

Rozpoczęliśmy pierwsze spotkania, które pomogą zbudować lokalne koalicje. Na razie w dwóch gminach wiejskich: w gminie Dziadkowice i gminie Nurzec-Stacja. Koalicje budujemy w każdej gminie nie na papierze, ale wokół konkretnego, wspólnie zdiagnozowanego problemu.

Chcesz, aby i Twojej gminie pomóc w tworzeniu lokalnej koalicji pomocowej?

Na początek odezwij się do nas!

Tel. 600 881 572,

email: stowarzyszenie@centrumnawschodzie.pl

Projekt „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa” , jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatywy Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.