Forum Szkolnych Koordynatorów Wolontariatu już działa!

Forum Szkolnych Koordynatorów Wolontariatu już działa!

Jak się miewa szkolny wolontariat w pandemii?

To z pewnością nie jest łatwy czas na mobilizowanie młodzieży do jakiejkolwiek aktywności. Szkoły już trzeci rok pracują w surowym reżimie epidemicznym, do tego przeplatanym co jakiś czas zdalną nauką. To ciężka próba także dla szkolnego wolontariatu. Na szczęście są koordynatorzy wolontariatu, którzy w tych niełatwych okolicznościach bynajmniej nie zawiesili działalności swoich kół. Nie boją się wyzwań, szukają pomysłów i kreatywnych rozwiązań. Właśnie takie osoby dołączyły do Forum Szkolnych Koordynatorów Wolontariatu (Forum SKW), które od jesieni br. działa w Subregionie Bielskim.

Rozmawiamy, planujemy i… działamy

Uczestnicy Forum SKW spotykają się na żywo (za nami 2 spotkania), są także w stałym kontakcie w grupie na Facebooku. W Forum aktywnych jest już 10 szkolnych kół wolontariatu z całego Subregionu. Mają za sobą także pierwsze międzyszkolne akcje pomocowe (Zobacz akcje pomocowe: dla ZOLdla DPS, Pomoc dla Rahima). Forum to przestrzeń rozmów, współpracy, inspiracji, edukacji, wzajemnego motywowania.  Uczestnicy Forum rozwijają także współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi skupionymi w Podlaskiej Sieci Samopomocowej „Podaj Dalej”. Dzięki temu przed młodymi wolontariuszami otwierają się nowe możliwości. Łatwiej będzie szkolnym kołom włączać się w działania społeczne poza murami swojej szkoły. A ponadto młodzież dowiaduje się jak i gdzie może świadczyć wolontariat także po zakończeniu edukacji, zwłaszcza w dorosłym życiu.

Dołącz do Forum SKW!

Jeśli także prowadzisz wolontariat w swojej szkole (podstawowej, średniej, specjalnej), której siedziba jest w jednym z 3 powiatów woj. podlaskiego: powiecie bielskim, siemiatyckim lub hajnowskim, dołącz do nas – DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ! To dobry moment, bo akurat planujemy kolejne wspólne działania, już na 2022 rok.

Forum Szkolnych Koordynatorów Wolontariatu powstało w ramach projektu „Podaj Dalej – Podlaska Sieć Samopomocowa” , który jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu  Fundusz Inicjatywy Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.